Hodina otázok

Otázka od: Soňa Gaborčáková

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 15.5.2019 
Zadávateľ Soňa Gaborčáková 
Otázka Aké opatrenia ministerstvo plánuje v oblasti rozvoja domovov ošetrovateľskej starostlivosti ako mimonemocničnej forme starostlivosti v gescii sestier po vzorke s vyspelou zahraničnou politikou dlhodobej starostlivosti? 
Adresát ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská 
Dátum odpovede 16.5.2019 
Zodpovedal ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská 
Odpoveď Ďakujem veľmi pekne za otázku. Tuná tiež asi narážame na časový faktor. My sme prednedávnom mali s NPK zákon 578 o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, keď sme sa presne zaoberali následnou zdravotnou starostlivosťou. Tento zákon je momentálne po NPK a ešte teda prebiehajú nejaké diskusie medzi odbornou spoločnosťou. V tomto zákone alebo v novele toho zákona sme sa snažili zadefinovať následnú zdravotnú ústavnú starostlivosť kde sme sa snažili posilniť aj domovy ošetrovateľskej starostlivosti ako sa pýta pani poslankyňa. My sme vlastne následnú ústavnú zdravotnú starostlivosť, ktorá sa poskytuje aj v domovoch ošetrovateľskej starostlivosti sme predĺžili na dobu 6 mesiacov v domovoch ošetrovateľskej starostlivosti a po uplynutí 6 mesiacov sa následná ústavná ošetrovateľská starostlivosť môže ešte predĺžiť podľa indikácie lekára. Čiže to je nová vec, ktorá doteraz teda nebola a ktorú navrhujeme. Taktiež navrhujeme a v novele tohoto zákona ustanoviť sieť domovov ošetrovateľskej starostlivosti a to najmenej dvoma domovami ošetrovateľskej starostlivosti na územie Samosprávneho kraja a s minimálnym počtom lôžok na celé územie Slovenskej republiky s počtom 609. To tu tiež nebolo. Ďalej v rámci navrhovanej novely, ktorá je teraz v súčasnosti po NPK kde sme riešili následnú zdravotnú starostlivosť sme neriešili len ústavnú ale teda aj domácu zdravotnú starostlivosť kde sme sa tiež pokúšali zamerať na to, aby pacient čím skôr išiel teda do domáceho prostredia. Navrhujeme zvýšiť počty sesterských miest v agentúrach domácej ošetrovateľskej starostlivosti z 809 na 1 128 čiže vzrast miest sesterských o 320. Tak isto navrhujeme zvýšiť mobilné paliatívne tímy doteraz bol jeden na vyšší územný celok, my navrhujeme minimálne jeden na jeden okres čiže z 8 na 79 zvýšiť mobilné paliatívne tímy a tak isto navrhujeme zvýšiť počet kamenných hospicových a domovov. V súčasnosti je jeden na vyšší územný celok, my navrhujeme zvýšiť na dva vyššie územné celky. Tak isto k tomuto zákonu sú aj podzákonné normy ako aj cenový výmer kde sme sa odhodlali na fixnú cenovú reguláciu, aby ako už domovy ošetrovateľskej starostlivosti, agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti, mobilné paliatívne tímy ale aj hospicové tímy alebo kamenné hospice neboli odkázané na negociáciu z poisťovňami či im niečo uznajú alebo nie, k tomuto zákonu bude aj podzákonná vyhláška cenový výmer a tak isto teda zohľadníme napríklad kilometrovné pre adosky alebo mobilné paliatívne tímy, aby sme čím skôr pacienta umiestnili buď do domu ošetrovateľskej starostlivosti alebo do domáceho prostredia s adekvátnou ošetrovateľskou starostlivosťou. Ďakujem veľmi pekne.  
Doplňujúca otázka  
Doplňujúca odpoveď