Hodina otázok

Otázka od: Ján Podmanický

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 6.2.2019 
Zadávateľ Ján Podmanický 
Otázka Vážený pán minister, v akom stave je výstavba diaľnice D3 pri Čadci? V akom stave je príprava zvyšných úsekov diaľnice D3 na Kysuciach? 
Adresát minister dopravy a výstavby SR Árpád Érsek 
Dátum odpovede 7.2.2019 
Zodpovedal minister dopravy a výstavby SR Árpád Érsek 
Odpoveď Vážený pán predsedajúci, vážený pán poslanec, ďakujem za otázku. Výstavba diaľnice D3 Čadca-Bukovec-Sučínovec pokračuje podľa schváleného harmonogramu prác. Tento úsek je financovaný z nástroja, prepájanie Európy C z operačného programu integrovaná infraštruktúra. Výstavba bola zahájená v decembri roku 2016, ukončenie výstavby je naplánované v decembri 2020. Pripravovaný úsek diaľnice D3 Žilina-Brodno-Kysucké Nové Mesto má aktuálne platné záverečné stanovisko EA v novembri 2018 bolo vyhlásené verejné obstarávanie na spracovateľa dokumentácie pri územné rozhodnutie. Dokumentáciu pre stavebné povolenie a dokumentáciu stavebného zámeru. Aktuálne prebieha kontrola predloženej ponúk na zhotoviteľa uvedenej dokumentácie. Predpokladaný dátum začatia výstavby úseku je na začiatku roku 2022. Privádzač D3 Žilina-Brodno-Kysucké Nové Mesto má právoplatné územné rozhodnutie, prebieha spracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie, dokumentáciu stavebného zámeru a dokumentáciu na ponuku. Predpokladaný termín začatia výstavby tohto privádzača je prvý kvartál roku 2020. Samozrejme, v prípade ak bude na výstavbu zabezpečený dostatok zdrojov a ak sa nevyskytnú nepredvídané okolnosti alebo prieťahy v procese verejného obstarávania. Úsek D3 Kysuckého Nové Mesto-Oščadnica má tiež právoplatné územné rozhodnutie, začiatok výstavby tohto úseku je plánovaný na začiatok roku 2020 a tu platí, že tento termín výstavby môže ovplyvniť dostupnosť zdrojov alebo v prípade prieťahy v procese verejného obstarávania a to pri každej diaľnici, ktorá je v štádiu výstavby. Úsek D3 Oščadnica-Čadca-Bukov má aktuálne právoplatné územné rozhodnutie, dokumentáciu pre stavebné povolenie, na tento projekt je v procese spracovania. Plánovaný termín začatia výstavby tohto úseku je december roku 2021. Skončil som.  
Doplňujúca otázka Pán minister, veľmi pekne vám ďakujem za vašu odpoveď. Chcem vám aj poďakovať za všetko čo robíte preto, aby sa táto diaľnica dostavala. Viem, že to nie je jednoduché a že tých požiadaviek máte z celého Slovenska veľmi veľa. Faktom však je, že tento úsek je jeden z najkritickejších na Slovensku. Treba si uvedomiť, že ide o medzinárodný koridor, o lievik k Poľskej republike, k Českej republike, takže chcem vás poprosiť, aby ste naozaj svojou autoritou tlačili na to, aby všetky tie procesy bežali tak ako bežať majú. Zároveň však ste naznačili, že dva úseky by sa podľa plánu mali začať stavať v roku 2020, čo je teda za rok. Chcem sa vás preto spýtať v akom stave máme majetkoprávne vysporiadanie týchto úsekov, pretože to je asi kľúčové a to je vec, ktorá môže naplno bežať ak sa na nej pracuje. Ďakujem pekne za odpoveď.  
Doplňujúca odpoveď Ďakujem. Vážený pán poslanec, teraz vám neviem povedať presne, ale vydá sa vtedy len právoplatné stavebné povolenie ak bude vysporiadané majetkoprávne tak ako treba. Jednoducho na to vám neviem dať odpoveď, ale na najbližšiu schôdzu ak položíte túto otázku, viem zistiť, poviem vám. Ďakujem.