Hodina otázok

Otázka od: Soňa Gaborčáková

Stav otázky: nezodpovedaná
Dátum zadania 30.1.2019 
Zadávateľ Soňa Gaborčáková 
Otázka Pán minister, dňa 1. 12. 2018 vám bol zaslaný list od Združenia všeobecných lekárov pre dospelých SR, v ktorom žiadali o stretnutie za účelom ďalšej spolupráce všeobecných lekárov s inštitúciami patriacimi pod rezort vášho ministerstva. Účelom je oboznámiť vás s pripomienkami k doterajšej spolupráci a predstaviť vám návrh ďalšej spolupráce. Chcem sa vzhľadom k tomu opýtať, či sa s nimi stretnete, resp. či je určený nejaký termín stretnutia. 
Adresát minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter 
Dátum odpovede  
Zodpovedal  
Odpoveď  
Doplňujúca otázka  
Doplňujúca odpoveď