Hodina otázok

Otázka od: Peter Náhlik

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 30. 1. 2019 
Zadávateľ Peter Náhlik 
Otázka Vážený pán predseda vlády, boli ste účastný na zasadnutí Svetového ekonomického fóra vo švajčiarskom Davose? Môžete nám priblížiť témy a závery týchto rokovaní? 
Adresát predseda vlády SR Peter Pellegrini 
Dátum odpovede 31. 1. 2019 
Zodpovedal predseda vlády SR Peter Pellegrini 
Odpoveď Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán poslanec, dámy a páni, chcem povedať, že mi bolo naozaj cťou, že som v dňoch 24. a 25. januára 2019 absolvoval účasť na Svetovom ekonomickom fóre vo švajčiarskom Davose. Ako iste viete, Svetové ekonomické fórum je nezávislou medzinárodnou organizáciou pre spoluprácu verejného a súkromného sektora, ktoré bolo založené už v roku 1971, a je to naozaj výborná príležitosť na stretnutie zástupcov vlád, manažérov významných spoločností, lídrov medzinárodných a mimovládnych organizácií, ale aj predstaviteľov v oblasti kultúry. Majú tak všetci možnosť konštruktívne a podnetne diskutovať o najnaliehavejších problémoch, ktorým čelí svet, a definovať aj priority spoločnosti do budúcnosti. Osobne som pristúpil k tejto výzve naozaj s veľkým rešpektom. V posledných rokoch sa Svetové ekonomické fórum zameriava na prienik štvrtej priemyselnej revolúcie do globálnej ekonomiky, ktorá je sprevádzaná masívnou digitalizáciou a automatizáciou. Z tohoto dôvodu témou ekonomického fóra v Davose bola tento rok globalizácia 4.0, vytváranie globálnej architektúry vo veku štvrtej priemyselnej revolúcie. Svet vstupuje do tohto procesu, ktorý je formovaný neustále sa vyvíjajúcimi modernými technológiami, a ako povedal zakladateľ fóra Klaus Schwab, nachádzame sa v súčasnosti z istého uhla pohľadu na bojisku medzi robotmi a ľudstvom a určite sa nechceme stať otrokmi moderných technológií. Slovensko má jednu z najotvorenejších ekonomík na svete, a preto každý globálny výkyv priamo dolieha aj na našu slovenskú ekonomiku. Technológia, umelá inteligencia stále viac vstupujú do výrobného procesu a sektora služieb a nahrádzajú najmä namáhavú a stereotypnú ľudskú prácu. Jedným z najviac dotknutých sektorov je automobilový priemysel a Slovensko, ktoré je lídrom výroby automobilov v prepočte na jedného obyvateľa vo svete, si musí uvedomiť, že sa ho postupné zavádzanie moderných technológií a umelej inteligencie priemyslu 4.0 dotýka veľmi naliehavo. Viaceré vierohodné ekonomické štúdie predpovedajú, že úbytok existujúcich pracovných miest bude nahradzovaný tvorbou nových a kvalitnejších pracovných miest. Je preto nevyhnutné, aby aj vláda tomuto procesu venovala čo najväčšiu pozornosť, nebola pasívna a nečakala len, čo sa stane vo svete, ale aby sme vedeli včas a aktívne reagovať tvorbou flexibilných politík v oblasti priemyslu, služieb a tvorby pracovných miest. Vážený pán poslanec, počas môjho pobytu som sa zúčastnil dvoch kľúčových podujatí. Jedným bolo neformálne stretnutie svetových ekonomických lídrov k téme Svet v dobe globalizácie 4.0. A na druhom sme spoločne diskutovali o otázke budúcnosti Európy a téma mala príznačný názov Tipping Point or Turning Point of Europe. To znamená Bod zvratu alebo zlomový bod Európy. Diskusia na prvom zo zmienených podujatí bola zameraná na hľadanie spoločných krokov smerujúcich k udržaniu spomaľujúceho sa hospodárskeho rastu, zvyšujúcej sa globálnej ekonomickej a politickej konkurencie, ako i potrebe nápravy narušenej technologickej a ekologickej rovnováhy vo svete. Bola to nosná téma výročného zasadnutia v Davose, pretože je nielen vysoko aktuálna, ale zároveň, či chceme alebo nie, dotýka sa nás všetkých. Problematika budúcnosti Európy o ktorej sme diskutovali v rámci panela s názvom Bod zvratu alebo zlomový bod pre Európu, bola obsiahnutá v otázkach aktuálnych výziev v roku 2019, či už ide o brexit, úroveň štátneho dlhu eurozóny, pretrvávajúce napätie v riešení otázky migrácie a podobne. Okrem toho v diskusiách dominovala aj otázka či skôr dilema ako zjednotiť Európu tak, aby sa dokázala postaviť tvárou v tvár čoraz viac konkurencieschopnému multikoncepčnému svetu. Účastníci fóra sa zhodli na tom, že prebiehajúce technologické, politické, ekonomické a spoločenské zmeny nepoznajú národné hranice. Návod na riešenie týchto zmien sa nachádza na globálnej úrovni, a preto je dôležité, aby sa Slovensko do týchto globálnych diskusií aktívne zapájalo. Ak sme súčasťou globálnych debát, vieme lepšie a rýchlejšie reagovať na nové príležitosti, ale aj riziká. No a súčasťou môjho programu bola aj séria bilaterálnych rokovaní prevažne s predstaviteľmi súkromného sektora. Stretol som sa s lídrami spoločností, ktoré investujú na Slovensku, napríklad ETNT alebo Swiss Re, a manažéri týchto nadnárodných spoločností vyjadrili veľkú spokojnosť so svojimi investíciami na Slovensku a s celkovou situáciou v našej krajine a vážia si pracovitosť a svedomitosť Slovákov, ktorí pre nich pracujú. A som veľmi rád, že som mal možnosť rokovať s premiérom Arménska, zástupcami spoločnosti Forbes Ringier, asociácie európskych odborov, ako aj stretnutie s viceprezidentom Spojených štátov Al Gorom, ktorý mal v Davose veľmi presvedčivé vystúpenie ku klimatickým zmenám, ktorým svet momentálne čelí. Ďakujem veľmi pekne. Skončil som.  
Doplňujúca otázka  
Doplňujúca odpoveď