Hodina otázok

Otázka od: Miroslav Ivan

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 30.1.2019 
Zadávateľ Miroslav Ivan 
Otázka Pán minister, spoločnosť ŽSSK plánuje v Nových Zámkoch vybudovať stredisko na údržbu a čistenie vlakov za 46 mil. eur. Útvar hodnoty za peniaze z ministerstva financií vydal k tomuto zámeru hodnotenie, v ktorom presne vyjadril, ktoré časti investície sú výrazne predimenzované a navrhol aj opatrenia ako ušetriť. Aké je vaše stanovisko a čo s tým mienite urobiť? 
Adresát minister dopravy a výstavby SR Árpád Érsek 
Dátum odpovede 31.1.2019 
Zodpovedal minister dopravy a výstavby SR Árpád Érsek 
Odpoveď Odpovedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter: Ďakujem pekne za slovo, pani podpredsedníčka. Pán poslanec, dovoľte, aby som vám sprostredkovane podal odpoveď na vašu otázku. Útvar hodnoty za peniaze vo svojom hodnotení potvrdzuje, že výstavba strediska technicko-hygienickej údržby v Nových Zámkoch je potrebná na zabezpečenie adekvátneho čistenia a ľahkej údržby moderných železničných vozidiel. Železničná spoločnosť Slovensko na celom západnom Slovensku aktuálne nedisponuje takýmito vhodne vybavenými strediskami a činnosť THÚ, technicko-hygienickej údržby, sa dnes vykonáva v provizórnych a obmedzených podmienkach a sú rozptýlené do viacerých pracovísk. V záveroch odporúčajú prehodnotiť rozsah, realizáciu projektu, napríklad znížením počtu alebo dĺžky koľají. Železničná spoločnosť a ministerstvo dopravy zastávajú názor, že rozsah projektu je opodstatnený a využitie navrhnutého počtu koľají a zariadení bude optimálne. Počíta sa totiž s presunom týchto činností z lokalít Leopoldov, Prievidza a sčasti Bratislava, čo sa týka regionálnej dopravy. Údržba vlakov z týchto lokalít sa pôvodne mala realizovať v plánovanom pracovisku THÚ Bratislava, avšak už teraz vieme, že k tejto výstavbe v najbližších rokoch nedôjde. Práve nákladovosť týchto úkonov bola započítaná aj v CBA analýze, čím výhodnosť výstavby v danom uzle samozrejme stúpne. Tento model nákladovosti bol špeciálne komunikovaný i s technickými expertami Európskej únie JASPERS, tí na spomínanom modeli alokovania údržbových činností do Nových Zámkov trvali a železničná spoločnosť ho samozrejme akceptovala a zapracovala. Štúdia realizovateľnosti na vybudovanie THÚ bola konzultovaná aj s Európskou komisiou. V oblastiach, kde to bude možné i technicky opodstatnené, však železničná spoločnosť a Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky odporúčaniami ÚHP sa zaoberali a v nadväznosti na to bola predpokladaná hodnota zákazky znížená o 1 milión eur. Ďakujem, skončil som.  
Doplňujúca otázka Nemám svetlo, mám. Ďakujem. Chcem sa ešte pána ministra dopravy opýtať a možno mi odpoveď dá neskôr písomne. Doplňujúcu otázku mám k tomu, že Európska komisia schválila na vytvorenie týchto servisných pracovísk spolu 99 miliónov na tri takéto strediská. My ideme teraz do Nových Zámkoch dať polovicu tejto sumy a otázka teda znie, ako potom pán minister si predstavuje financovanie servisných stredísk vo Zvolene a v Humennom, kde tiež boli schválené takéto strediská, lebo potom tuná dávame 47 alebo 48 miliónov a tam nám nezostane ani 24 na každé z nich. Toto by ešte zaujímalo.  
Doplňujúca odpoveď Odpovedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter: Pán poslanec, iste vám neodpoviem, ale budem tlmočiť pánovi ministrovi, aby vám písomne odpovedal. Ďakujem.