Hodina otázok

Otázka od: Juraj Blanár

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 17. 10. 2018 
Zadávateľ Juraj Blanár 
Otázka Vážená pani ministerka, keďže povinné očkovanie je stále predmetom spoločenských diskusií, chcel by som vás požiadať o názor ministerstva. Očkovať alebo neočkovať? 
Adresát ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská 
Dátum odpovede 18. 10. 2018 
Zodpovedal ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská 
Odpoveď Ďakujem veľmi pekne, dobrý deň. Vážený pán predsedajúci, vážené poslankyne, vážení poslanci, očkovanie je v súčasnosti najúčinnejším preventívnym opatrením pred závažnými infekčnými ochoreniami. V súčasnosti sa detská populácia na Slovensku povinne očkuje v súlade s platnou legislatívou proti desiatim prenosným ochoreniam: záškrt, tetanus, čierny kašeľ, osýpky, mumps, ružienka, vírusová hepatitída typu B, hemofilové invazívne nákazy, polyomilitída, pneumokokové invazívne nákazy. Rodičia podľa platnej legislatívy, ktorí neumožnia, aby ich dieťa bolo zaočkované napriek lekárskym odporúčaniam a zákonnej povinnosti, by si mali uvedomiť, že vystavujú riziku ochorenia nielen vlastné dieťa, ale zároveň aj ďalšie deti... voči infekcii, ktoré nemôžu byť zaočkované zo zdravotných dôvodov alebo vzhľadom na svoj vlastný vek. Takisto treba uviesť, že po očkovaní, tak ako po aplikácii ktoréhokoľvek iného lieku sa môže vyskytnúť reakcia. Väčšina reakcií po očkovaní patrí medzi očakávané reakcie a vlastne ide o takzvanú prirodzenú fyziologickú reakciu organizmu na správanie antigénu, teda očkovacej látky. Pri porovnávaní rizika vzniku ochorenia a možných komplikácií s rizikami, ktoré prináša aplikácia očkovacej látky, prevažuje stále význam očkovania v prevencii infekčného ochorenia nad rizikami, ktoré by mohol potenciálne priniesť. Okrem medicínskeho významu je očkovanie dôležité aj po ekonomickej stránke. Náklady na očkovanie sú neporovnateľne nižšie ako náklady na liečbu, hospitalizáciu pacienta, komplikácie a ďalšie ochorenia, ktorým je možné predísť očkovaním. Ministerstvo zdravotníctva zastáva názor, že očkovanie je nepochybne najúčinnejší prostriedok, ako zabrániť vzniku infekčných ochorení, preventabilných očkovaní, ktoré môžu mať u detí závažný priebeh a spôsobiť zhoršenie celkového zdravotného stavu. V rozlišovaní pochybnosti o tom, že očkovanie nie je účinné a bezpečné, bez dôkladnej znalosti problematiky môže závažným spôsobom prispieť k ohrozeniu zdravia detskej populácie a nielen detskej. Pri súčasnom intenzívnom pohybe obyvateľstva nie je vylúčené zavlečenie akejkoľvek infekčnej choroby do ktorejkoľvek krajiny sveta vrátane Slovenska. A ja osobne aj v rámci teda mojej dlhoročnej praxe si dovolím povedať, že externý benefit očkovania, myslím si, žiadne iné preventabilné zásahy nedokážu preskočiť. Ďakujem veľmi pekne.  
Doplňujúca otázka Ďakujem veľmi pekne, pani ministerka, za odpoveď. Trošku som tú otázku položil aj preto, lebo tu máme návrh zákona jednej opozičnej strany zrušiť povinné očkovanie, a vy ste potvrdili aj tými názormi odborníkov, že očkovanie naozaj má pozitívny vplyv na zdravie spoločnosti z hľadiska predvídania alebo predchádzania tých, predovšetkým infekčných chorôb, ktoré majú nedozierne následky aj hospodárske, ale predovšetkým zdravotné. Takže chcem vám poďakovať za tento názor aj za to, čo ste povedali, a držím palce v ďalšej práci, ktorú nielen vy, ale aj celé ministerstvo má pred sebou. Ďakujem.  
Doplňujúca odpoveď Ďakujem veľmi pekne a možno iba chcem doplniť, že ja ako lekár som veľakrát mala možnosť v rozvojových krajinách vidieť, ako vyzerá spoločnosť, kde nie je povinné očkovanie, respektíve žiadne očkovanie. Čiže ak z pätnástich detí matke zomrie jedenásť, tak choďte si to s ňou vyskúšať alebo porozprávať sa s ňou. Ďakujem veľmi pekne.