Hodina otázok

Otázka od: Elemér Jakab

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 13. 6. 2018 
Zadávateľ Elemér Jakab 
Otázka Vážený pán minister, prejavili ľudia záujem o zriadenie nových staníc technickej kontroly? 
Adresát dočasne poverený minister dopravy SR Árpád Érsek 
Dátum odpovede 14. 6. 2018 
Zodpovedal dočasne poverený minister dopravy SR Árpád Érsek 
Odpoveď Dobrý deň prajem, vážený pán predsedajúci. Vážený pán poslanec, ďakujem pekne za otázku. S potešením môžem skonštatovať, že o zariadenie nových staníc technickej kontroly je záujem a do včerajšieho dňa bolo podaných 106 návrhov na udelenie povolenia na zriadenie technickej kontroly nad rámec existujúcej siete. Rezort dopravy pod mojím vedením spravil nadštandardné kroky k tomu, aby celý proces prebehol mimoriadne transparentne. Zverejnili sme veľmi podrobný návod na to, ako je zriadenie novej stanice STK požiadať a celý proces prideľovania je zbavený akýchkoľvek subjektívnych hodnotení. Každý jeden podaný návrh sa teraz vybavuje v právnom konaní a je posudzovaný individuálne. Posudzujeme, či je žiadosť kompletná, či bol uhradený právny poplatok a pri elektronických podaniach aj to, či bolo podanie podpísané prostredníctvom zaručeného elektronického podpisu. Ku každému podaniu návrhu bol, pardon, alebo ešte len bude vydané individuálne rozhodnutie vo veci aj pre úspešných, aj pre neúspešných žiadateľov. O celom procese sme veľmi podrobne informovali médiá aj verejnosť. Prvé rozhodnutia o udelení povolenia na zriadenie stanice technickej kontroly nad rámec existujúcej siete boli distribuované od pondelka 4. júna 2018. Celkom bolo vydaných už 40 rozhodnutí a povolení zriadenia stanice technickej kontroly nad rámec existujúcej siete. Keď rozhodnutia nadobudnú právoplatnosť, budú zverejnené na internetovej stránke ministerstva presne tak, ako to ukladá zákon. Do včerajšieho dňa však ani jedno vydané rozhodnutie ešte nenadobudlo právoplatnosť. Aj napriek tomu, že bolo podaných 106 návrhov na udelenie povolenia na zriadenie stanice technickej kontroly nad rámec existujúcej siete, stále je možnosť si podať návrh do niektorých okresov, kde sme do včerajšieho dňa ešte neevidovali žiadny návrh. Ide o týchto 20 okresov: Revúca, Banská Štiavnica, Žarnovica, Gelnica, Sobrance, Snina, Sabinov, Medzilaborce, Stropkov, Považská Bystrica, Myjava, Turčianske Teplice, Bytča, Malacky, Senica, Trenčín, Lučenec, Martin, Vranov nad Topľou a Košice-okolie. Ďakujem, skončil som.  
Doplňujúca otázka  
Doplňujúca odpoveď