Hodina otázok

Otázka od: Branislav Gröhling

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 13. 6. 2018 
Zadávateľ Branislav Gröhling 
Otázka Pani ministerka, vláda sa vo svojom marcovom programovom vyhlásení zaviazala, že "vykoná legislatívne úpravy tak, aby sa platová tarifa pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov od 1. 9. 2016 a následne, za predpokladu realizácie zásadných vnútorných zmien v systéme výchovy a vzdelávania, počínajúc dňom 1. 1. 2018 každoročne zvýšila priemerne o 6 %, na čo zabezpečí primerané zvýšenie finančných prostriedkov". Platy učiteľov sa naposledy zvyšovali o 6 % v septembri 2017. ako plánuje ministerstvo naplniť záväzok vlády v roku 2018? 
Adresát ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová 
Dátum odpovede 14. 6. 2018 
Zodpovedal ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová 
Odpoveď Vážená pani predsedajúca, ďakujem za slovo. Vážený pán poslanec, ďakujem za vami položenú otázku. Platy zamestnancov vykonávajúcich práce vo verejnom záujme sa zvyšovali s účinnosťou od 1. januára 2018 o 4,8 percenta. Platy pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a učiteľov vysokých škôl sa však zvyšovali o 4 mesiace skôr, to jest od 1. septembra 2017, a to o 6 percent, teda vo vyššej percentuálnej miere ako ostatným zamestnancom vykonávajúcich práce vo verejnom záujme. Ako som už uviedla aj v rámci odpovede na tú vašu predošlú otázku, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a a športu Slovenskej republiky robí všetky kroky preto, aby sa platy pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a učiteľov vysokých škôl kontinuálne ďalej zvyšovali, a s ohľadom na práve prebiehajúce rokovania v rámci kolektívnej zmluvy, teda o kolektívnej zmluve na úrovni národnej tripartity sa dá predpokladať, že aj teraz to navýšenie bude vyššie. Takže ako neuzatvárajme ešte túto tému, pretože prebiehajú rokovania a nechceme predbiehať výsledok, konsenzuálny výsledok tripartity. Sme v tesnom spojení s Odborovým zväzom pracovníkov školstva a vedy, navzájom sa brífujeme o tom, aké sú postupy, aké sú nálady na obidvoch stranách, aké sú informácie, takže myslím si, že bude to opäť, že výrazne prekročené to percento navýšenia a opäť učitelia budú takou viac privilegovanou skupinou aj v rámci tej verejnej správy. Ďakujem.  
Doplňujúca otázka  
Doplňujúca odpoveď