Hodina otázok

Otázka od: Elemér Jakab

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 16. 5. 2018 
Zadávateľ Elemér Jakab 
Otázka Vážený pán minister, aký je hlavný cieľ zvýšenia počtu staníc STK a odkedy sa bude dať požiadať o vydanie licencie? 
Adresát minister dopravy SR Árpád Érsek 
Dátum odpovede 17. 5. 2018 
Zodpovedal minister dopravy SR Árpád Érsek 
Odpoveď Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci. Vážený pán poslanec, ďakujem za otázku. Požiadať o povolenie na zriadenie stanice technickej kontroly nad rámec existujúcej siete súčasných staníc si bude možné už od 20. mája 2018, kedy začne platiť zákon o prevádzke vozidiel cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ten schválila Národná rada Slovenskej republiky 14. marca 2018 a sú v ňom stanovené presné podmienky, za akých je možné povoliť zriadenie stanice technickej kontroly nad rámec existujúcej siete súčasných staníc. Ministerstvo dopravy navyše vo svojom webe zverejnilo podrobný návod, ako sa dá o STK požiadať aj so vzormi žiadostí. Naším cieľom je, aby majitelia vozidiel mali viac možností na rýchlu a kvalitnú kontrolu v stanici technickej kontroly a celý proces chceme robiť maximálne transparentný. V okresoch a krajoch, kde je stanovený fixný počet takýchto staníc, na získanie povolenia na založenie ďalšej stanice technickej kontroly nad rámec fixného počtu staníc je potrebné preukázať, že počet evidovaných vozidiel v danom okrese vytvára predpoklady na vyťaženie viac ako 25 % kapacity ďalšej kontrolnej linky stacionárnej stanice technickej kontroly. Ďalším dôvodom zakladajúcim možnosť rozšírenia siete je, aby potrebné kapacity v doterajšej sieti stacionárnych staníc technickej kontroly boli v danom okrese nedostatočné najmä z dôvodu, že spádová oblasť daného okresu pokrýva aj susedné okresy, alebo si to vyžadujú regionálne podmienky dopravnej infraštruktúry. Ďakujem za slovo.  
Doplňujúca otázka Nemám, nemám, pán predsedajúci. Ale veľmi pekne ďakujem za odpoveď pánu ministrovi. Ďakujem pekne. Köszönöm szépen, pán minister.  
Doplňujúca odpoveď