Hodina otázok

Otázka od: Igor Janckulík

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 16. 5. 2018 
Zadávateľ Igor Janckulík 
Otázka Vážený pán minister, koncom júla 2017 bolo Národnou diaľničnou spoločnosťou vyhlásené verejné obstarávanie na úsek rýchlostnej cesty R3 Tvrdošín - Nižná. Prosím vás o informáciu, v akom stave sa toto verejné obstarávanie k dnešnému dňu nachádza. Bude výstavba tohto úseku spustená v lete tohto roku ako to Národná diaľničná spoločnosť avizovala v tlačovej správe vydanej 24. júla 2017 k vyhláseniu verejného obstarávania na tento úsek? 
Adresát minister dopravy a výstavby SR Árpád Érsek 
Dátum odpovede 17. 5. 2018 
Zodpovedal minister dopravy a výstavby SR Árpád Érsek 
Odpoveď Ďakujem za otázku. Vážený pán poslanec, dňa 8. augusta 2017 bolo vo Vestníku pre verejné obstarávanie zverejnené oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania na predmet – zákazka, výstavba rýchlostnej cesty R3 Tvrdošín – Nižná, užšia súťaž. Dňa 6. marca 2018 sa uskutočnilo otváranie ponúk, časť ostatné. Komisia po vyhodnotení predložených ponúk konštatovala, že jeden z uchádzačov zásadným spôsobom porušil podmienky verejnej súťaže a z uvedeného dôvodu bol zo súťaže vylúčený. Vzhľadom na to, že verejné obstarávanie nie je ukončené, nemožno v jeho priebehu poskytovať konkrétnejšie informácie. Vylúčený uchádzač využil svoje právo a podal v zákonom stanovenej lehote voči vylúčeniu námietku. Aktuálne o námietke rozhoduje Úrad pre verejné obstarávanie. Nasledovať bude otváranie ponúk v časti kritériá, takzvaná cenová časť. V prípade, ak nebudú zo strany uchádzačov podané revízne postupy, termín spustenia výstavby je tretí kvartál 2018, je stále reálny. Ďakujem.  
Doplňujúca otázka Ďakujem, pán minister, za odpoveď. Ja len dúfam, že tam nebudú nejaké obštrukcie a že táto rýchlostná cesta, ktorá bola aj súčasťou programového vyhlásenia vlády, sa naplní, lebo vieme, že v oblasti dopravy programové vyhlásenie vlády nám trošku až tak sa neplní. Ale viem, že to nie je vašou vinou, pán minister. Ale dúfam, že prizriete toto verejné obstarávanie a že tam nebudú nejaké obštrukcie a tieto lehoty sa nebudú naťahovať. Ďakujem.  
Doplňujúca odpoveď Ďakujem za otázku. Vážený pán poslanec, ja predpokladám, že budú. A poviem vám prečo. Prečo by neboli? Pretože tu hocičo spravíte v tejto republike, čo sa týka verejného obstarávania, všetko je napadnuté. Buď sú to občianske združenia, alebo firmy, ktoré tú súťaž nevyhrali. Čiže ja pevne verím s vami, ak to tak ostane, že v treťom kvartáli tú Nižnú môžme začať robiť, pretože finančné prostriedky sú na to vyčlenené. Dôvod tam nevidím. Dôvod je taký istý jak pri ostatných, čo som už, možno v médiách ste zachytili, všetko, čo sa dá, všetko sa napáda. Jednoducho ideme smerom, že musíme zmeniť tie zákony tak, aby samozrejme ľudia sa mali právo vyjadriť k veci, čo sa ich týka, ale nie napríklad, že z Bratislavy budem napádať v Trebišove, či sa tam bude stavať cesta 1. triedy a v akom rozsahu. Ďakujem. Hotovo.