Hodina otázok

Otázka od: Jana Bittó Cigániková

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 14. 2. 2018 
Zadávateľ Jana Bittó Cigániková 
Otázka Vážený pán minister, tak ako je momentálne e-heathl skonštruovaný, zohľadňuje nové nariadenie GDPR ohľadne ochrany osobných údajov? Alebo budú potrebné ďalšie milióny na prekopanie systému? 
Adresát minister zdravotníctva SR Tomáš Drucker 
Dátum odpovede 15. 2. 2018 
Zodpovedal minister zdravotníctva SR Tomáš Drucker 
Odpoveď Ďakujem pekne za slovo. Vážená pani poslankyňa, mám za otázku elektronické zdravotníctvo. Bol navrhnutý s vysokou úrovňou bezpečnosti tak, aby sa administrátori systému na Národnom centre zdravotníckych informácií nevedeli dostať k osobným údajom pacientov. Myslelo sa aj na mnoho ďalších bezpečnostných opatrení, či už na procesnej, alebo technickej úrovni. Elektronické zdravotníctvo naplno spĺňa bezpečnostné požiadavky súčasne platnej legislatívy, keďže v čase návrhu eHealthu pôvodného, po novom eZdravie, nebol GDPR publikovaný, preto samotné technické riešenie nemohlo v sebe zahŕňať všetko, čo GDPR momentálne požaduje. Aj s ohľadom na hore uvedené fakty týkajúce sa bezpečnosti veľa technických bezpečnostných požiadaviek GDPR, ako aj novela zákona na ochranu osobných údajov č. 18/2018 Z. z. elektronické zdravotníctvo spĺňa už aj dnes. Preto splnenie nových požiadaviek na GDPR neočakáva žiadne zásadné nové investície do systému elektronické zdravotníctvo, aj keď, samozrejme, nové požiadavky GDPR a zákona bude potrebné splniť. Novoimplementované a plánované funkcionality elektronického zdravotníctva budú musieť mať v sebe zakomponované plnenie požiadaviek GDPR a zákona, nakoľko v nich ide tiež o hromadné spracovanie osobitných kategórií, osobitných údajov zdravotných záznamov. Plniť požiadavky GDPR ale musia plniť všetky informačné systémy štátnej správy aj súkromných firiem, ktoré spracovávajú osobné údaje. Preto treba prihliadnuť na to, že elektronické zdravotníctvo len integruje súčasné informačné systémy, či už v ambulantnej sfére ústavnej zdravotnej starostlivosti, alebo v lekárenstve, ktoré si vyžiadajú mnohonásobne vyššie výdaje na strane ich poskytovateľov. Ďakujem za pozornosť.  
Doplňujúca otázka  
Doplňujúca odpoveď