Hodina otázok

Otázka od: Elemér Jakab

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 14. 2. 2018 
Zadávateľ Elemér Jakab 
Otázka Vážený pán minister, kde v okolí Bratislavy by mali pribudnúť nové parkoviská, na ktoré ľudia tak dlho čakajú a kedy by sa mohli začať stavať? 
Adresát dočasne poverený minister dopravy SR Árpád Érsek 
Dátum odpovede 15. 2. 2018 
Zodpovedal dočasne poverený minister dopravy SR Árpád Érsek 
Odpoveď Vážený pán predsedajúci, ďakujem vám za vaše slovo. Vážený pán poslanec, ďakujem za položenú otázku. V mene pána ministra dopravy Árpáda Érseka dovoľte mi prečítať jeho odpoveď. V okolí Bratislavy pripravujú Železnice Slovenskej republiky záchytné parkoviská pri Železničnej stanici Pezinok a pri železničných zastávkach Ivanka pri Dunaji a Nové Košariská a po doriešení umiestnenia podchodu pod železničnou traťou aj pri železničnej zastávke Zohor. Záchytné parkovisko pri Železničnej stanici Pezinok. Na tento projekt je vydané právoplatné územné rozhodnutie. Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie je spracovaná a odovzdaná. Predpokladaný termín vydania schvaľovacieho rozhodnutia Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky je do 16. februára 2018. Vydanie právoplatného stavebného povolenia je do šiestich mesiacov od vydania schvaľovacieho rozhodnutia ministerstva. Termín začiatku prípravy súťažných podkladov na realizáciu stavby je plánovaný na jún tohto roku. S realizáciou výstavby sa plánuje začať koncom roka 2018, resp. začiatkom budúceho roka s predpokladanou dobou výstavby ôsmich mesiacov. Ďalej záchytné parkovisko pri železničnej zastávke Ivanka pri Dunaji. Na tento projekt je vydané právoplatné územné rozhodnutie. Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie sa aktuálne spracováva. Predpoklad dokončenia projektovej dokumentácie je na február 2018. Následne po schválení Železnicami Slovenskej republiky a vypracovaní odborného posudku bude projektová dokumentácia predložená Ministerstvu dopravy a výstavby Slovenskej republiky na vydanie schvaľovacieho rozhodnutia ministerstva, ktoré je podmienené potvrdením vnútornej expertízy ministerstva. Predpokladaný termín vydania schvaľovacieho rozhodnutia je do polovice apríla tohto roka. Vydanie právoplatného stavebného povolenia je do šiestich mesiacov od vydania schvaľovacieho rozhodnutia ministerstva. Termín začiatku prípravy súťažných podkladov na realizáciu stavby je plánovaný na tretí kvartál 2018. S realizáciou výstavby sa plánuje začať v prvom kvartáli budúceho roka s predpokladanou dobou výstavby ôsmich mesiacov. Ďalej záchytné parkovisko pri železničnej zastávke Nové Košariská. Tu je vypracovaná dokumentácia stavebného zámeru a vydaná vnútorná expertíza Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky. Začala sa projektová príprava zmien a doplnkov územného plánu obce Nové Košariská. Po schválení územného plánu s predpokladaným termínom december 2018 sa bude pokračovať v projektovej dokumentácii pre územné rozhodnutia a stavebné povolenie. Termíny na získanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia sú do šiestich mesiacov od vydania schvaľovacieho rozhodnutia Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky k príslušnej projektovej dokumentácii. S realizáciou výstavby sa plánuje začať v štvrtom kvartáli budúceho roka s predpokladanou dobou výstavby ôsmich mesiacov. Ďakujem za vašu pozornosť. Pán predsedajúci, skončil som.  
Doplňujúca otázka  
Doplňujúca odpoveď