Hodina otázok

Otázka od: Jana Bittó Cigániková

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 7. 2. 2018 
Zadávateľ Jana Bittó Cigániková 
Otázka Pán minister, viete, ktoré slovenské organizácie pacientov poskytli dáta organizácii Health Consumer Powerhouse pre zostavenie rebríčka EHCI 2017? 
Adresát minister zdravotníctva SR Tomáš Drucker 
Dátum odpovede 8. 2. 2018 
Zodpovedal minister zdravotníctva SR Tomáš Drucker 
Odpoveď  
Doplňujúca otázka Ďakujem pekne. Pán minister celkom sa zhodujeme v dôvodoch prečo sme tak v tom rebríčku poskočili. A práve preto chcem zdôrazniť, že v podstate asi najviac bodov sme získali za dostupnosť zdravotnej starostlivosti, keď to tak môžem nazvať. A také veci, ako že nás V4 sa u nás ľudia najkratšie, zostávajú najkratšie zdraví vieme dobre odvrátiteľná úmrtnosť aká je ešte horšie je predvídateľná úmrtnosť, úmrtnosť na nádorové ochorenia, tam sme na špičke klesli sme od roku 2000 o 1 %, zatiaľ čo v Poľsku alebo v Česku je to 11 a 18,7 %. Tieto krajiny sú podľa tohto rebríčka teda horšie ako my. Máme nižší počet sestier na tisíc obyvateľov. V Čechách je to o 13,5 tisíca viacej podotýkam prepočítané na obyvateľov. Takže tak isto je podfinancovaná dlhodobá starostlivosť. Pacient sa nevie objednať, je nespokojný, lekári sú nespokojní, sestry sú nespokojné. Ja sa teda chcem spýtať, či si myslíte, že tento rebríček je teda naozaj zodpovedajúci realite a či viete vymenovať teda podľa tohto rebríčka 22 horších krajín alebo povedzme si že 15 horších krajín, lebo rada by som teda vedela ako si teda vy predstavujete dobré zdravotníctvo. Takže ten príklad by veľa napovedal. Ďakujem veľmi pekne.  
Doplňujúca odpoveď Dobre skúsim vám odpoveď a zas ja svojim spôsobom a to čo ste presne povedali je to, čo dlhodobo kritizujem, že sa opierate o údaje, ktoré sa vám páčia a keď sa preukáže, že tie údaje neboli správne vyhodnotené, tak kritizujete, že vlastne to je len manipulatívnym spôsobom zlepšenie. Ja rovnako som povedal, že odráteľné úmrtia, ktoré máme nezodpovedajú skutočnosti. To akým spôsobom sa vykazujú odvrátiteľné úmrtia u nás je absolútne zlé a my dokážeme ohľadom našich odvrátiteľných úmrtí postaviť celý príbeh o tom, ako je naše zdravotníctvo zlé. Ja netvrdím, že sú tu nie problémy, ale počet odvrátiteľných úmrtí, ktorý sa výkazu aj z tzv. prehliadok mŕtvych tiel, to znamená o tom, ak príde a vykoná sa prehliadka za tri minúty, kde napíšete v diagnóze zlyhanie kardiovaskulárneho systému, čo je 95 alebo pokiaľ neutrhnete hlavu niekomu v nejakej polytraume alebo v úraze, tak je to vždy zlyhanie srdca. Ale ak sa tam nenapíšu diagnózy, ktoré sú sprievodné a určujúce, ktoré by vyradili povedzme takéhoto človeka alebo osobu s odvráteľných úmrtí pretože bol povedzme paliatívnej liečbe, bol na dožitie doma, nezapísali sa všetky onkologické diagnózy, ktorými trpel a toto je jeden z veľkých príčin, prečo tam pridávajú sa niektoré čísla. To isté budeme hovoriť o onkologických. Vy hovoríte v akej incidencií sme. My nemáme onkologický register spracovaný posledný máme neviem či z 90-tých rokov. To znamená, že máme problémy aj v oblasti prevencie, aj realizácie ale ak mám úplne zlé výkazníctvo dát, z ktorých sa spracovávajú mnohé rebríčky, tak potom nemôžme tvrdiť, že to zdravotníctvo je oveľa, oveľa horšie ako je povedzme v Českej republike, lebo máme taký a taký počet odvrátiteľných úmrtí. Ak hovoríte o sestrách, tomu som ja už dal pomerne odbornú publikáciu sme zverejnili našim Inštitútom zdravotnej politiky. To čo si vykazujeme my, to sestier čo vykazujú iné krajiny z hľadiska sestier v oblasti povedzme ošetrovateľstva alebo sú to iba sestry v ambulantnej a ústavnej zdravotnej starostlivosti to sú úplne odlišné čísla. My sme prepočítali nedostatkový počet sestier. Áno je ich zhruba okolo 2700. Ten trend sa bude len zhoršovať, to je isté, že sa bude zhoršovať. Predovšetkým bude zapríčineným demografickým faktorom. Tie silne populačné ročníky majú dnes od 38, od 40 do 50 rokov a budú nám odchádzať. Povolanie sestra je v dopytovej krivke rastúce, pretože nám starne populácia a máme pripravené riešenia aj sme zrealizovali niektoré riešenia v oblasti nedostatku sestier, či už išlo o zmenu kompetencií povedzme stredného zdravotného personálu, zdravotných asistentov, ktorí sú odborne spôsobilí na výkon niektorých činností, ktoré robili doteraz len sestry. A debatujeme aj v možnosti zmeny vzdelávania, ale prílev ľudí nám toto nezmení. Prílev ľudí nám zmenia možnosť zdravotní asistenti, lebo to je reálne iná zložka pracovníkov a budeme musieť ja som o tom hovoril aj s pánom ministrom prác, sociálnych vecí a rodiny hovoril do budúcna jednoznačne hovoriť aj možnosti získania pracovnej sily zo zahraničia, pretože výpadok, ktorý nám hrozí v nasledujúcich dvoch dekádach je obrovský. Ja som vám odpovedal spôsobom, ktorým som chcel a vy ste sa pýtali svojim spôsobom.