Hodina otázok

Otázka od: Elemér Jakab

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 6. 12. 2017 
Zadávateľ Elemér Jakab 
Otázka Vážený pán minister, je nejaký posun vo veci slovenských šoférov pri zahraničnom tranzite tovarov po ceste? 
Adresát dočasne poverený minister dopravy SR Árpád Érsek 
Dátum odpovede 7. 12. 2017 
Zodpovedal dočasne poverený minister dopravy SR Árpád Érsek 
Odpoveď Ďakujem za otázku. Vážený pán poslanec, vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, Európska komisia prezentovala 31. mája 2017 balík mobility, ktorý sa týka legislatívnych návrhov v cestnej doprave. Tento balík obsahuje aj návrhy ohľadom zmeny legislatívy pri vysielaní pracovníkov. Estónske predsedníctvo začalo tento balík prerokovávať na pracovných skupinách Rady a zároveň prezentovalo správu o pokroku na zasadnutí rady ministrov pre dopravu. Pre dopravu bude v budúcnosti v oblasti vysielania pracovníkov prijatá osobitná právna úprava, tzv. lex specialis. Do prijatia tejto právnej úpravy budú na dopravu uplatňovať súčasne platné podmienky. Tranzit vo vzťahu k vysielaniu pracovníkov bol diskutovaný aj na Rade EPSCO, kde zasadajú ministri zodpovední za politiku v oblasti zamestnanosti, sociálnych vecí, zdravia a spotrebiteľských záležitosti zo všetkých členských štátov Európy. Na rokovaní Rady EPSCO Slovenská republika podporila kompromis na základe vyhlásenia Európskej komisie, že ustanovenie smernice o vyhlásení pracovníkov na tranzit neuplatňujú. Pán poslanec, ak vám dám; v pondelok, v utorok v Bruseli tiež odzneli tieto otázky, ktoré ste vy načal. Musím povedať, že prechod tranzitnými krajinami nebude treba pripravovať, tie podklady, ktoré boli, je vylúčený a o ostatných sa rokuje. Myslím si, že v najbližšej dobe, keď budú predsedať bulharskí kolegovia v Európskej únii, tento veľmi závažný balík sa dorieši. Ďakujem pekne.  
Doplňujúca otázka Nemám doplňujúcu otázku, nakoľko som veľmi spokojný s odpoveďou, čo mi dal pán minister. Ďakujem pekne, pán minister.  
Doplňujúca odpoveď