Hodina otázok

Otázka od: Miroslav Ivan

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 6.12.2017 
Zadávateľ Miroslav Ivan 
Otázka Pán minister, za pár dní budú tomu dva roky, odkedy platia elektronické diaľničné známky. V akom štádiu je vymáhanie pokút za neuhradenie tejto známky zahraničnými motoristami? Aké kroky v tejto veci konalo vaše ministerstvo? 
Adresát minister dopravy a výstavby SR Árpád Érsek 
Dátum odpovede 7.12.2017 
Zodpovedal minister dopravy a výstavby SR Árpád Érsek 
Odpoveď Ďakujem za otázku, vážený pán poslanec. Vážený predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, tak ako aj pred zavedením elektronickej formy diaľničnej známky vykonávajú podľa § 9 ods. 1 zákona č. 488/2013 kontrolu dodržiavania a povinnosti prevádzkovateľa vozidla a vodiča podľa tohto zákona osoby poverené výkonom kontroly v súčinnosti s orgánmi Policajného zboru v rámci vykonávania dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky. Priestupcovia sú riešení blokovou pokutou namieste. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky napriek tomu dlhodobo podporuje potrebu legislatívnej úpravy výmeny informácie o neplatičoch cestných poplatkoch, t. j. mýta a diaľničnej známky na celoeurópskej úrovni. V súčasnosti totiž existujú účinné; neexistujú účinné mechanizmy sankcionovania zahraničných deliktov na úsekoch spoplatnenia v režime tzv. objektívnej zodpovednosti, kedy dochádza ku kontrole plnenia povinnosti úhrady za využitie spoplatnených úsekov a k získavaniu dôkazov nesplnenia si tejto povinnosti bez zastavenia vozidla. Neexistuje totiž legálny spôsob získavania údajov o prevádzkovateľoch vozidiel na základe rozoznávaného evidenčného čísla vozidla. Vzhľadom na absenciu právnej úpravy na úrovni Európskej únie na úseku úhrady mýta či diaľničnej známky niektoré členské krajiny pristupujú k alternatívnym riešeniam, zazmluvňujú advokátske kancelárie za účelom vymáhania pokút, získavania údajov evidencie vozidiel na hrane legislatívy, ktoré podľa nášho názoru nie sú legislatívne čisté, prinášajú nedostatočné; prinášajú dodatočné náklady pre správcu spoplatnenia a pre delikventov o zvýšenú administratívnu záťaž. Ministerstvo dopravy a výstavy Slovenskej republiky preto riadnym, v riadnom predbežnom stanovisku k návrhu európskej smernice parlamentu a rady o interoperabilite elektronických cestných mýtnych systémov a o uľahčení cezhraničnej výmeny informácií o nezaplatenom cestnom mýte v Únii podporilo a podporuje návrh tejto smernice. Využitie fungujúceho európskeho informačného systému vozidiel a vodičských preukazov EUCARIS pri výmene informácií o prevádzkovateľoch vozidiel na účely pokutovania deliktov spáchaných na úseku spoplatnenia pozemných komunikácií na území iného členského štátu ako toho, v ktorom registrované vozidlo, ktorým bol spáchaný delikt, sa javí z pohľadu procesov i nákladov najefektívnejšie riešenie, riešením, ktoré podporujú viaceré členské štáty EÚ, a keďže k EUCARIS-u pristúpili, resp. zvažujú pristúpiť aj niektoré krajiny mimo Európskej únie. Výraznejší pokrok v tejto veci sa očakáva počas predsedníctva Bulharska, ktoré bude hľadať dohodu medzi členskými štátmi a následne začnú rokovanie s Európskym parlamentom. Čo sa týka vymáhania nezaplatených pokút po termíne splatnosti, tak túto činnosť následne zabezpečia – tak ako pri iných neuhradených pokutách – centrá podpory, ktoré patria pod ministerstvo vnútra. Ďakujem, skončil som.  
Doplňujúca otázka Ďakujem. Chcel som sa spýtať, dobre, hovoríte, že chceme ísť tou cestou dohody medzi, v rámci Európskej únie, to je chvályhodné alebo podľa mňa dobré riešenie, len viete, že máme už len jeden rok, pán minister, na to, aby sme tých prvých od roku 2016 začali pokutovať, a to sú desiatky miliónov, ktoré nám tam ležia. A otázka teda je, či si myslíte, že sa to stihne v priebehu roka 2018 prijať takúto dohodu o výmene informácií o takýchto motoristoch. Alebo druhá doplňujúca, že či neuvažuje ministerstvo dopravy v spolupráci s ministerstvom vnútra povedzme jednoducho nastaviť taký systém, že motoristov zo zahraničia, ktorí nemajú uhradenú diaľničnú známku, bude jednoducho zastavovať pri opúšťaní Slovenska na hraničnom prechode a tam rovno ho skasíruje, ľudovo povedané. Čiže nedovolí mu odísť z krajiny, pretože len tak sa dá potom tú pokutu naozaj dostať. Ďakujem.  
Doplňujúca odpoveď Ďakujem. Vážený pán poslanec, v pondelok, v utorok sme boli v Bruseli a toto bola jedna z tém, ktorá teraz tlačí tak Maďarsko, Slovensko, Rakúsko a hlavne tam, kde je to výber mýta aj elektronickou formou. Na druhej strane jednoducho okrem toho, že sa snažíme zachytiť týchto blicérov povediac na hraniciach spolu s policajtmi, lebo len policajti môžu vyberať pokuty, samozrejme, inú možnosť nemáme. Aj toto je na druhej strane obmedzené tak, že priamo na hraničnom, v priestore hraničnom nemôžte túto činnosť vykonávať, čiže môžte po prvej možnosti vybočiť z diaľnice, potom pokutovať šoféra. Čiže ak si zoberieme Rakúsko, keď nevybočí šofér na Jarovce, tak ho tam predtým nemôžte, má možnosť odísť z diaľnice a potom, keď pokračuje ďalej, vtedy ho máte možnosť chytiť. Sú to medzinárodné predpisy, ktoré musíme dopĺňať. Samozrejme, robí nám to obrovský problém a nielen nám jednoducho. Zvažovali sme nad tým, čo napríklad zaviedli Maďari, že posielajú k nám cez našu právnickú kanceláriu pokuty, ale nie je to 100-percentne v súlade so zákonom, pretože vymáhanie dát, čo ja som dostal informácie, nerobia tým spôsobom, že jednoducho len vtedy môžte vypýtať meno k evidenčnému číslu, ak máte nejaký podnet. Ak ten podnet nie je v tom zozname, že on je blicérom, podľa mňa keby to bolo, tak Rakúšania to robia hneď. Pretože vy keď prejdete rakúske hranice bez známky a pôjdete do Schwechatu, sa otočíte naspäť, nikto vám nič nespraví, pokiaľ vás nezachytí policajt a pokutuje. To je terajší tento stav. Ja veľmi dúfam a verím, že v rámci tohto celého európskeho balíka toto bude riešené a ten EUCARIS sa rozšíri práve o to, lebo tam je šesť alebo sedem možností, za čo vás môžu pokutovať, a práve toto tí blicéri na mýtne známky nie sú. Takže ja neuvažujem teraz najať maďarskú právnu kanceláriu alebo opačne, aby nejakým takýmto, myslím si, že zahmleným spôsobom vymáhala od vodičov tieto pokuty. A mali sme prípady a dostávame listy od občanov, či majú zaplatiť, nemajú zaplatiť. Podľa môjho názoru súd môže rozhodnúť, či právom vymáhajú, neprávom. A neviem, nepamätám si, ale mám informáciu, že už bolo nejaké pozitívne súdne rozhodnutie voči tým, ktorí vymáhajú od tých vodičov, ktorí, v úvodzovkách, sú blicéri. Ďakujem, toľko len.