Hodina otázok

Otázka od: Viera Dubačová

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 28. 11. 2017 
Zadávateľ Viera Dubačová 
Otázka Vážený pán minister, začínajúcej ekonómke pracujúcej v súkromnom sektore garantuje štát minimálnu mzdu 609 eur (III. stupeň náročnosti práce). Ak je ale začínajúca ekonómka verejným zamestnancom napríklad na základnej škole (zaradená maximálne do deviatej platovej triedy), jej tabuľkový plat dosiahne 468 eur a je tak na svojich nárokoch štátom ukrátená. Kedy túto diskrimináciu odstránite? 
Adresát minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter 
Dátum odpovede 30. 11. 2017 
Zodpovedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter 
Odpoveď Pani poslankyňa, nemám čo iné nové povedať, platí to, čo som povedal predtým. Čo sa týka tej disproporcie, ja som uviedol, ako to mám záujem a ako to v rámci rezortu riešim a to je len pohyblivá čiastka mzdy. Ja sa neviem vyjadriť, ako moji kolegovia iní túto vec riešia, ale osobne si myslím, že je to istá diskriminácia a je potrebné tento zákon riešiť, za tým plne stojím.  
Doplňujúca otázka Ďakujem. Áno, ja súhlasím, lebo tie, skutočne tie nožnice sú veľmi veľké medzi ekonómkou vo verejnom aj v súkromnom sektore. Čiže naozaj tá otázka znie, že aký je limit, alebo aká je lehota, že kedy sa to začne, táto diskriminácia ako odstraňovať reálne v živote. Alebo ja poviem ešte taký veľmi dôležitý fakt aj pánovi ministrovi vnútra, čo je veľmi dôležité, prečo je dôležité zvyšovať platy ľudí vo verejnom a štátnom sektore, pretože tieto sa dotýkajú aj malých obcí, dotýkajú sa Poltára, dotýkajú sa tých miest, kde je veľmi dôležité a zvyšujú potom aj celú tu životnú úroveň. Ak zvýšime platy pani kuchárke, tá bude si môcť dať urobiť vlasy v súkromnom rezorte a zvýši vlastne takýmto spôsobom plat aj pani kaderníčke a takýmto spôsobom my dokážeme pozdvihnúť regióny. Preto ja toto vnímam ako alfa, omega, aby sa táto diskriminácia práve preto, že mám, pán minister, prechodené regióny, aj tie zaostalejšie, ja viem, že toto je prosto vec, ktorá sa musí riešiť a ktorá pomôže tým zaostalým regiónom. Ďakujem.  
Doplňujúca odpoveď Nie, myslím, že sme sa zhodli.