Hodina otázok

Otázka od: Martin Fecko

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 18.10.2017 
Zadávateľ Martin Fecko 
Otázka Budú sa prehodnocovať výmery našich chránených území v nadväznosti na veterné kalamity, ktoré zmenili príslušné biotopy? 
Adresát minister životného prostredia SR László Sólymos 
Dátum odpovede 19.10.2017 
Zodpovedal minister životného prostredia SR László Sólymos 
Odpoveď Ďakujem, vážený pán predseda, podpredsedovia, členovia vlády, panie poslankyne, páni poslanci, ďakujem za otázku týkajúcu sa chránených území, ktoré sú v súčasnosti v médiách spomínané často, či už v súvislosti s lokalitou UNESCO Karpatské bukové pralesy, ale bo aj v súvislosti s veternou kalamitou, ktorá zmenila ráz viacerých chránených území. Pre návštevníkov týchto území nie je pohľad na hory bez stromov, alebo na hory s vyschnutými stromami príjemný a od verejnosti dostávame v tejto súvislosti nielen sťažnosti, ale aj návrhy a podnety na riešenie situácie s nadmerným výrubom v chránených územiach. Preto som rád, že aj v pléne Národnej rady môžem aspoň stručne prezentovať stanovisko rezortu. V prvom rade by som chcel uviesť, že takzvané kalamity patria do prírody. Veterné kalamity vždy boli a sú, budú súčasťou poveternostných javov a na území ... =====  
Doplňujúca otázka Ďakujem pekne tiež, pán minister, za tlmočenie názoru ministra životného prostredia. A zdá sa mi, že budem to riešiť podobne ako pán Klus, takže budem sa ešte s ním kontaktovať. Ďakujem pekne.  
Doplňujúca odpoveď Ďakujem. Príjemný deň prajem.