Hodina otázok

Otázka od: Mária Janíková

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 11. 10. 2017 
Zadávateľ Mária Janíková 
Otázka Aké závery a konkrétne kroky očakávate na summite Za rovnakú kvalitu produktov, ktorý bude 13. 10. 2017? 
Adresát predseda vlády SR Robert Fico 
Dátum odpovede 12. 10. 2017 
Zodpovedal predseda vlády SR Robert Fico 
Odpoveď Ďakujem za otázku, pani poslankyňa. Najmä si uvedomme, že tak ako nás možno traumatizovali amnestie z času vlády pána Mečiara v politickej oblasti, tak nás nepochybne traumatizovalo to, čo bolo urobené so Slovenskými elektrárňami. Prosím, nezabúdajme, nezabúdajme na podstatu veci. Podstata veci spočíva v tom, že pred nástupom našej prvej vlády v roku 2006, krátko pred tým druhá vláda Mikuláša Dzurindu sprivatizovala Slovenské elektrárne za šokujúcich podmienok. Predovšetkým pravica odovzdala talianskemu partnerovi 66 % akcií Slovenských elektrární, 34 % zostalo štátu, a naviac okrem toho ako bonus, ako cukríček dala k dispozícii talianskej spoločnosti Enel do prenájmu na dlhé roky Gabčíkovo. Hovorím teraz o vodnej elektrárni, najväčšej vodnej elektrárni, ktorú máme. Prakticky každá desiata žiarovka na Slovensku svieti vďaka Gabčíkovu. Je to 10 % výroby elektrickej energie. Doslova a dopísmena ako cukríček pravica dala túto elektráreň talianskej spoločnosti s obrovskými ziskami, s obrovskými možnosťami. Ja teraz sa nebudem zaoberať výškou advokátskej odmeny. Vážená pani poslankyňa, chcem sa vás spýtať, kde ste boli vtedy, keď takto šokujúco pravicová vláda odovzdala najcennejší majetok tohto štátu talianskej spoločnosti Enel. Kde ste vtedy boli? Dnes ste všetci múdri jak Šalamúnove gate. Kde ste boli vtedy? Prečo ste neorganizovali mítingy, zhromaždenia, prečo ste vtedy nekričali, toto je zrada na národe, pretože ste odovzdali najcennejší majetok, ktorý Slovensko malo, nejakej talianskej spoločnosti, ktorá tak dnes bačuje, ako bačuje. Okrem iného viete, že už talianska spoločnosť sa postupne zbavuje svojho vlastníctva v tejto firme a posúva ho do iných zahraničných spoločností. Ja môžem v tomto duchu len oceniť to, čo urobil minister Peter Žiga. V tom čase nebol minister hospodárstva, v tom čase bol minister životného prostredia a urobil kroky – právne čisté –, ktoré zabezpečili, že sme jednoducho dokázali presvedčiť všetky relevantné inštitúcie nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí, že táto zmluva bola od samého začiatku neplatná, neplatná. A my sme získali naspäť do vlastníctva štátu majetok za 800 mil. eur. Prosím, uvedomme si to. 800 mil. eur je naspäť u nás doma, máme to absolútne pod kontrolou a je to výsledok veľmi precíznej práce, ktorá bola vtedy urobená na ministerstve životného prostredia. Chcem teda povedať, že podporujem kroky, ktoré dnes robí minister hospodárstva, Gabčíkovo je naspäť, ale nebudem rešpektovať toto pokrytectvo, ktoré tu vystrájate od rána do večera typu, že odmena. Dobre, veď sa o tom bavme, bol jasný pokyn. Odmena, ktorá bola pôvodne stanovená, bola vysoká, bola nechutná. A bol jasný pokyn pre ministra životného..., hospodárstva v tomto prípade Petra Žigu: „Pracuj na tom, aby to išlo dole! Vyvoď personálnu zodpovednosť.“ Všetko sa udialo. Fakt je ten, že sme dokázali urobiť významné zmeny, ale čo si ja najviac vážim na tomto všetkom, je to, že dnes vodná elektráreň Gabčíkovo je v rukách Slovenskej republiky. O tomto to je. O ničom inom. Ďakujem pekne.  
Doplňujúca otázka  
Doplňujúca odpoveď