Hodina otázok

Otázka od: Soňa Gaborčáková

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 11.10.2017 
Zadávateľ Soňa Gaborčáková 
Otázka Chcem sa opýtať, koľko operácií detí do 6 rokov bolo vykonaných na území Slovenska v roku 2015. Koľko operácií detí do 6 rokov bolo vykonaných v zahraničí v roku 2015, ktoré preplatila Všeobecná zdravotná poisťovňa. Svoju otázku odôvodňujem tým, že rapídne pribúda rodičov detí do 6 rokov, ktorí zbierajú peniaze na operácie v zahraničí z dôvodu, že typ operácie, ktoré ich dieťa potrebuje, sa na Slovensku nevykonáva. 
Adresát minister zdravotníctva SR Tomáš Drucker 
Dátum odpovede 12.10.2017 
Zodpovedal minister zdravotníctva SR Tomáš Drucker 
Odpoveď Ďakujem veľmi pekne. Vážená pani poslankyňa, dovoľte, aby som vám odpovedal v mene pána ministra Druckera, ktorého dnes zastupujem, ale myslím si, že som presne v jeho mene na takúto vašu otázku reagoval aj minule, a opäť chcem pripomenúť, že už samotná vaša otázka s tým svojím dôvetkom, je veľmi sugestívna, pretože v otázke sa snažíte navodiť dojem, že rapídne pribúda rodičov detí do šesť rokov, ktorí zbierajú peniaze na operácie v zahraničí z dôvodu, že typ operácie, ktorý ich dieťa potrebuje, sa na Slovensku nevykonáva. Opäť, po druhýkrát z tohto miesta vám chcem poskytnúť nasledujúce informácie o počte a úhrade operovaných detí do šiestich rokov na území Slovenskej republiky. Počet operovaných detí do šesť rokov, v roku 2015 predstavoval u poistencov Všeobecnej zdravotnej poisťovne 4 661, u poistencov Dôvery 2 643 a u Unionu 410 operácií, spolu v roku 2015 operácie detí do šesť rokov 7 714. Čo sa týka úhrady, za všetky hospitalizácie detí do šesť rokov v roku 2015 to zo Všeobecnej zdravotnej poisťovne predstavovali sumu 28 305 363 eur u Dôvery 17 869 253 eur a poisťovňa Union 5 251 062 eur. Podľa parametrov uvedených vo vašej otázke, pani poslankyňa, Všeobecná zdravotná poisťovňa v roku 2015 schválila a uhradila 27 operácií v zahraničí. V odôvodnení svojej otázky, ešte raz, uvádzate, že stúpa počet zbierok, preto si dovoľujem podotknúť, že práve skutočnosť, že daná operácia sa na Slovensku nevykonáva, je, prirodzene, najčastejším dôvodom v žiadostiach o udelenie súhlasu na úhradu nákladov plánovanej zdravotnej starostlivosti v inom členskom štáte. To je normálne oficiálny dôvod, kedy je možné preplatiť operáciu dieťaťa v zahraničí, práve preto, že sa na Slovensku nevykonáva. A preto pán minister má za to, že rodičia vôbec nemusia organizovať žiadne zbierky, pretože by rád zdôraznil, že každá žiadosť, ktorá spĺňa zákonné požiadavky, je schválená v súlade so zákonom č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a nie je teda na organizovanie zbierok žiadny dôvod. Ak sa operácia na Slovensku nevykonáva, je automaticky schválená v zmysle zákona a preplatená jej realizácia v zahraničí. Prípadné zbierky sa teda môžu týkať pravdepodobne iba v tých prípadoch, kedy žiadosť poistenca nebola schválená, čiže neboli splnené zákonné požiadavky. Pre doplnenie uvádzam, že Všeobecná zdravotná poisťovňa v roku 2015 nezamietla ani jednu žiadosť na operačnú liečbu dieťaťa do šesť rokov v zahraničí. Opakujem ešte raz, Všeobecná zdravotná poisťovňa v roku 2015 nezamietla ani jednu žiadosť na operačnú liečbu dieťaťa do šesť rokov v zahraničí. Samozrejme, nemôžeme komentovať prípady, ak rodič nechce, aby bolo jeho dieťa operované v niektorom zo zariadení Slovenskej republiky, a dožaduje sa tejto operácii, aby bola vykonaná v zahraničí. Samozrejme, na to potom zákonné nároky nie sú a Všeobecná zdravotná poisťovňa, keďže sa takéto operácie bežne vykonávajú na Slovensku, neprepláca a neodporúča ich realizovať v zahraničí. Ale to už je, samozrejme, dôvod, kedy dotyčné dieťa alebo rodičia nesplnili zákonné podmienky. Ak ich splnili, tak všetky sú schválené a realizované tak, ako realizované mať majú byť. Ďakujem pekne.  
Doplňujúca otázka Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Je mi ľúto, že teda ste to zobrali, že je to sugestívne odôvodnenie, pretože ja skutočne pracujem 20 rokov s tými rodičmi a s tými deťmi. A skutočne sa množí počet hlavne detí s detskou mozgovou obrnou, ktorí potrebujú operovať šľachy, a naozaj je s tým problém a zbierajú tie peniaze. Ak by som to nevidela z praxe, tak jednoducho úplne by to bolo zbytočne kladená otázka. Ale z toho dôvodu, že aj keď sa pozriete na portál Ľudia ľudom, tak skutočne tí ľudia potrebujú na tie operácie zozbierať peniaze nie preto, že nechcú byť operovaní na Slovensku, ale skutočne tie jednotlivé pediatrické centrá im hovoria o tom, že nedokážu odoperovať taký typ choroby alebo takýto úkon. Preto som sa to pýtala, aký je ten rozsah. A čo sa týka preplácania tej Všeobecnej zdravotnej, tak mám ďalšie podnety, kde rodičia hovoria, že im napríklad neuhradia ubytovania, hoci to patrí k tomu, že keď ide o malé dieťa, tak musíte byť s ním aj pri tej hospitalizácii. Ale keďže napríklad v Poľsku to funguje úplne ináč, tak tá Všeobecná zdravotná poisťovňa im to vôbec neuhradí a nejde o malé peniaze. Tí ľudia aj rehabilitáciu potom potrebujú. Čiže toto je prax. Skutočne to nie je o tom, že aj potrebujem naháňať pána ministra Druckera, lebo ja neviem klásť mu nejaké otázky, aby som ho urážala alebo čo. Ale toto je realita každého dňa, každého pondelka, keď som v našom zariadení. Ďakujem pekne.  
Doplňujúca odpoveď Ďakujem pekne, pani poslankyňa. Preto odporúčam možno, aby ste sa na pána ministra Druckera obrátili s konkrétnymi prípadmi, nie so všeobecným konštatovaním, že stúpa rapídne počet, ktorí si ľudia zbierajú zbierky na operáciu. Ale ak máte vedomosť o konkrétnom človeku, konkrétnom dieťati, aby ste prišli, aby sa mohlo prešetriť, prečo Všeobecná zdravotná poisťovňa, ak sa operácia na Slovensku nevykonáva, neschválila jeho liečbu v zahraničí. Samozrejme, rešpektujem aj to, čo ste povedali vy, môže byť určitý rozdiel v tom, že samotná operácia aj preplácaná je, ale potrebujú rodičia častokrát z nie jednoduchých pomerov byť pri dieťati a na to možno pravdepodobne potrebujú nejaké zdroje, aby pri dieťatku byť mohli, aj keď samotná operácia realizovaná je. Samozrejme, takého situácie môžu vzniknúť, ale naozaj myslím si, že ak by ste priniesli pánovi ministrovi pár konkrétnych vecí, tak by sa na to osobne pozrel, či došlo k pochybeniu či na strane Všeobecnej zdravotnej poisťovne, alebo je chyba v nejakom systéme, pretože zatiaľ podľa štatistík, ktoré sú mu predkladané, sa javí, že každý, kto požiadal, vybavený bol kladne. Ďakujem.