Hodina otázok

Otázka od: Peter Náhlik

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 11. 10. 2017 
Zadávateľ Peter Náhlik 
Otázka Vážený pán podpredseda, navrhli ste zmenu zákona o verejnom obstarávaní, podľa ktorej môžu verejní obstarávatelia dávať vysokým školám zákazky s nízkou alebo podlimitnou hodnotou bez verejného obstarávania. Aké sú vaše očakávania?  
Adresát podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini 
Dátum odpovede 12. 10. 2017 
Zodpovedal podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini 
Odpoveď Ďakujem veľmi pekne, vážený pán poslanec, za, za vašu otázku. Na úvod chcem poďakovať autorom poslaneckej novely zákona o verejnom obstarávaní, ktorí reflektovali na túto moju pripomienku a zapracovali ju v rámci legislatívneho procesu do jej konečného znenia, za čo som im naozaj, ešte raz, veľmi vďačný. Slovenská republika, jednotlivé rezorty, orgány verejnej moci, samosprávy, atď. platia naozaj obrovské množstvo peňazí pri príprave rôznych expertíz, analýz, konzultácií atď. súkromným nadnárodným poradenským spoločnostiam a určite viete a je všeobecne známe, že ide naozaj o nemalé sumy. Ja som presvedčený, že kvalita slovenských verejných vysokých škôl poskytuje naozaj dostatočný potenciál na to, aby sme si takéto expertízy, analýzy, poradenstvo alebo aj iné služby mohli objednať u nich priamo. Obdobnú úpravu evidujeme pri stredných školách, kedy napr. vyšší územný celok si môže od svojej strednej školy, ktorej je zriaďovateľom, objednať veci na priamo. Napríklad častokrát si u svojich hotelových škôl objednávajú vyššie územné celky catering pri organizovaní nejakých podujatí alebo iné, iné veci. A toto ma viedlo k myšlienke, aby sme aj štátu a iným orgánom verejnej moci umožnili objednať si mnohé služby od našich verejných vysokých škôl na priamo, a zároveň tak, aby sme im umožnili si aj zarobiť, aby tie desiatky a stovky miliónov ročne za poradenstvo netiekli do štyroch alebo piatich renomovaných spoločností, ale aby tieto peniaze končili priamo vo vysokých školách a mohli predstavovať celkom zaujímavý zdroj ich príjmu. Nehovoriac už o tom, že takýmto spôsobom priamo zapojíme nielen študentov, doktorandov, ale aj profesorov, profesorky do riešenia reálnych problémov, ktoré táto krajina potrebuje riešiť, a myslím si, že tým ešte viac zapájame akademické a vysokoškolské prostredie do života krajiny ako takej. Preto ešte raz, sľubujem si od toho, že do vysokých škôl z rozpočtu bude tiecť podstatne viac peňazí a vysoké školy budú môcť ukázať, že nie sú tu len na to, aby vzdelávali budúcich ľudí a pripravovali ich na pracovný trh, ale v rámci riešení svojej vedeckej činnosti a iných sú schopní pomôcť riešiť aj problémy štátu v konkrétnych daných oblastiach a môžu tak robiť bez toho, aby museli súperiť a uchádzať sa o tieto zákazky štátu vo verejných obstarávaniach, čo častokrát na to nemajú kapacitu ani chuť, ani čas, ale aby si to štát mohol objednať úplne na priamo podľa kvality konkrétnej vysokej školy, a preto si myslím, že od 1. novembra to ocenia tak orgány verejnej moci a samospráva, ako aj samotné vysoké školy, ktoré si takto budú môcť možnože zarobiť naozaj slušné peniaze a doplniť si tak svoje rozpočty. Ďakujem veľmi pekne.  
Doplňujúca otázka  
Doplňujúca odpoveď