Hodina otázok

Otázka od: Igor Janckulík

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 13. 9. 2017 
Zadávateľ Igor Janckulík 
Otázka Vážený pán minister, okres Námestovo je najväčší okres na Orave čo do počtu obyvateľov a aj rozlohou. Napriek tomu, ako jediný z oravských okresov, nemá vybudované klientske centrum, kde by na jednom mieste sídlili orgány štátnej správy. Situácia na úradoch v Námestove je pre občanov z celej spádovej oblasti značne neprehľadná a časovo veľmi náročná, keďže úrady sú roztrúsené po celom meste. Navyše, mesto nemá mestskú hromadnú dopravu a už len samotné cestovanie medzi úradmi spôsobuje mnohým ľuďom veľké komplikácie. Pán minister, môžu občania okresu Námestovo počítať s vybudovaním klientského centra a ak áno, v akom časovom horizonte by mohlo slúžiť svojmu účelu? 
Adresát minister vnútra SR Robert Kaliňák 
Dátum odpovede 14. 9. 2017 
Zodpovedal minister vnútra SR Robert Kaliňák 
Odpoveď Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán poslanec, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky chce pre každé okresné mesto sprístupniť občanom klientské centrum štátnej správy pri okresnom úrade. V jednotlivých lokalitách v okresných mestách hľadáme vhodné priestory vyhovujúce našim požiadavkám z pohľadu kapacity a kvality. V prvotných fázach realizácie klientských centier v rámci reformy ESO sme sa zamerali na lokality, kde pre umiestnenie klientských centier už boli vyhovujúce možnosti v rámci napríklad okresných úradov alebo iných budov. Ako aktuálne rezort ministerstva vnútra pracuje na lokalitách, kde pre umiestnenie klientských centier musí nájsť ešte len a obstarať vyhovujúce priestory. V prípade mesta Námestovo sme zvažovali viaceré možnosti. Napríklad aj Obchodný dom Klinec, alebo objekt po nedostavanej nemocnici, tzv. skelet, ale aj priestory bývalej polikliniky Oravská poliklinika Námestovo. Variant priestorov polikliniky sme vyhodnotili ako najviac vyhovujúci našim požiadavkám, a preto sme aj po rokovaniach s VÚC ako majiteľom tohto objektu dali vypracovať energetický audit. Podľa posledných informácií sa na jeseň majú uvoľniť tieto priestory, ktoré majú v súčasnosti v prenájme lekári. Následne sa potom bude pokračovať v rokovaniach s vyšším územným celkom o nadobudnutí tohto objektu, aby sme úspešne mohli zrealizovať projekt klientského centra aj v Námestove. Ďakujem veľmi pekne. Toľko odpoveď pána ministra.  
Doplňujúca otázka Len chcem poďakovať veľmi pekne pánovi podpredsedovi vlády za odpoveď. Ďakujem.  
Doplňujúca odpoveď Veľmi rád.