Hodina otázok

Otázka od: Elemér Jakab

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 6. 9. 2017 
Zadávateľ Elemér Jakab 
Otázka Vážený pán minister, ako dopadla končiaca sa letná sezóna? Podarí sa Slovensku prekonať rekord v návštevnosti z minulého roka? 
Adresát dočasne poverený minister dopravy SR Árpád Érsek 
Dátum odpovede 7. 9. 2017 
Zodpovedal dočasne poverený minister dopravy SR Árpád Érsek 
Odpoveď Ďakujem, pán poslanec, za otázku. Vážený pán predsedajúci, dovoľte, aby som odpovedal. Vážený pán poslanec, môžme konštatovať, že odvetvie zamestnávajúce viac ako 300-tisíc ľudí generujúce pridanú hodnotu do výšky 9 mld. eur v poslednom období veľmi dobre napreduje, pričom vlani cestovný ruch zaznamenal rekordný rok, keď aj na Slovensku sa ubytovalo viac ako 5 mil. návštevníkov. Ako ukazujú oficiálne štatistiky cestovného ruchu, nastúpený trend pokračuje aj v tomto roku, keď podľa aktuálne dostupných údajov za prvý polrok 2017 vzrástla návštevnosť Slovenska medziročne o takmer 10 %. Vzhľadom na to, že vývoj a podľa predbežných ohlasov z regiónov, ktoré indikujú veľmi úspešnú letnú sezónu, môžme predpokladať, že nenastane žiadna mimoriadna situácia, keď bude rekord v počte návštevníkov, ako aj v počte prenocovaných prerokovaný (pozn. red.: správne "prekonaný"). Som rád, že tento trend cestovného ruchu začína napredovať. Treba povedať, že vlani, samozrejme, boli, čo je dôležité, ľudia si uvedomujú, že sme bezpečná krajina, preto je to dôležité, aby sem chodili. Na druhej strane mám taký pocit, že sa služby a všetko, čo s tým súvisí, sa pohli dopredu a veľa máme registrovaných ľudí, ktorí už viacnásobne navštívili Slovensko, čiže idú za kvázi zlepšenou kvalitou, ktorá tu bola. Ďakujem pekne za otázku.  
Doplňujúca otázka Som prihlásený, len nejde asi technika, viete, pán podpredseda. Pán minister, veľmi pekne vám ďakujem za odpoveď. 
Doplňujúca odpoveď