Hodina otázok

Otázka od: Katarína Cséfalvayová

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 14.6.2017 
Zadávateľ Katarína Cséfalvayová 
Otázka Vážený pán minister, môžete potvrdiť alebo vyvrátiť medializované informácie o prepúšťaní v Agentúre na podporu výskumu a vývoja? Môže tiež ministerstvo garantovať, že nedôjde k zastaveniu či obmedzeniu čerpania zdrojov na projekty prostredníctvom tejto agentúry? 
Adresát minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan 
Dátum odpovede 15.6.2017 
Zodpovedal minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan 
Odpoveď Ďakujem, vážený pán podpredseda. Vážená pani poslankyňa, v mene ministra školstva, vedy, výskumu a športu, ktorého dnes zastupujem, vám aj ďakujem za položenú otázku a dovolím si aj vám prečítať odpoveď, ktorú pán minister vypracoval. Agentúra na podporu výskumu a vývoja, APVV, realizovala pohovory so zamestnancami s cieľom posúdenia opodstatnenosti personálnej obsadenosti s ohľadom na počet projektov a rozsah agendy, teda robila si interný audit. V zmysle potreby zefektívniť činnosť APVV mala agentúra predložiť ministerstvu návrh riešenia nevyhovujúcej situácie v APVV. Návrhy týkajúce sa čiastočnej zmeny organizačnej štruktúry sú momentálne konzultované s ministerstvom školstva, ale môžem ubezpečiť, že k žiadnemu hromadnému prepúšťaniu zamestnancov nedôjde. Vedenie agentúry pristupuje k zavádzaniu moderných manažérskych nástrojov, ktoré majú zvýšiť efektivitu činnosti organizácie. Realizované kroky súvisia taktiež s postupnou racionalizáciou počtu a veľkosti našich priamo riadených organizácií. V žiadnom prípade nie je plánovaný útlm činnosti agentúry, naopak, v budúcnosti plánujeme posilňovať jej postavenie a prideliť jej ďalšie aktivity. APVV totiž v budúcnosti plánuje v zmysle informatizácie verejnej správy administrovať viac výziev, prideliť viac grantov a väčšie množstvo financií. Chod agentúry a taktiež realizovaných projektov tak nie je v žiadnom prípade ohrozený. Toľko odpoveď pána ministra Plavčana. Dovolím si ako exminister - krátky - školstva doplniť aj moju. Áno, na ministerstve školstva je obrovské množstvo podriadených organizácií, ktoré si zvykli na taký celkom pohodlný život, lebo málokto si ich aj všíma, neni sú nikdy ani predmetom nejakého príliš veľkého dozoru zo strany verejnosti a tým, že sa zapájajú do mnohých veľkých aj európskych projektov, tak narastá počet ľudí, ktorí len z titulu projektu v danej agentúre alebo v podriadenej organizácii musia pracovať. Len akosi, keď ich prijímate, tak všetci si zvykajú, všetkým poviete, že dobre, ale je to len do doby ukončenia projektu a potom koniec. Akurát, že po roku a pol, dvoch rokoch fungovania si všetci nejak zvyknú na to, že pracujú v danej organizácii, a keď príde na deň D a mali by opustiť túto organizáciu, tak zrazu riešia, prečo by ich mal kto prepustiť. Ja nehovorím, že toto je prípad APVV, ale všeobecne vám popisujem, že takto máme pozamestnávaných stovky ľudí, ktorí nám nevadia, pokiaľ sú zatiaľ platení v rámci projektov z európskych peňazí, ale po skončení akosi zabudli na to, že prišli na dobu určitú, a chceli by silou-mocou v týchto organizáciách zostať, tak sa potom vymýšľajú nejaké ďalšie projekty, len aby mali títo ľudia čo robiť. Takže určite podporím pána ministra v tom, ak ide formou zefektívnenia činnosti. Na druhej strane o APVV budeme musieť hovoriť a som predsedom Rady pre výskum a inovácie, budeme musieť hovoriť, aby si plnilo svoju úlohu s tým ale, aby mal väčšie zdroje k dispozícii, ale primárne aby bolo potrebné o tieto zdroje súťažiť. Opäť aj ten, to prerozdeľovanie prostriedkov je zas také pohodlné. Všetci by chceli len také to inštitucionálne financovanie. Projekty sa vymýšľajú halabala, my musíme aj zo strany APVV povedať, toto sú priority v rámci našej RIS špecializácie, toto sú priority, ktorým sa Slovenská republika venuje, pretože má nadpriemerné kapacity v tomto. Neinvestujme do podpriemerných výskumných tímov. Načo? Tie ledva za tie peniaze dosiahnu priemer Európskej únie a nikdy v nich nebudeme dobrí. Venujme sa tomu, čomu rozumieme, kde máme šikovných ľudí, ale tí musia o tie projekty súťažiť. Pretože sa nám stalo, viete čo, pani poslankyňa? Prestali súťažiť, spoliehajú sa na domáce štrukturálne fondy, teda naše, ktoré rozdeľujeme my tu doma, v Bratislave, spoliehajú sa na takýto typ rôznych dotácií a strácajú schopnosť. Mnohí strácajú schopnosť a zdvíham prst, musíme dať pozor, strácajú schopnosť uchádzať sa o európske granty na úrovni Bruselu, kde už musia súperiť s výskumnými tímami z Nemecka, Francúzska, Španielska, Fínska a neviem skade, tak sa musia zobudiť jednoducho aj tieto univerzity a výskumné pracoviská, lebo ak budú takto pohodlne si chrumkať zo štrukturálnych peňazí, tak mám vážnu obavu, keď raz európske peniaze vyschnú, ako budú schopní vyčerpať aspoň to jedno percento, ktoré by nám z Horizont 2020 a iných patrilo, pretože tam dosahujeme katastrofálne výsledky a myslím si, že s tými škatuľami, ako hovorí pán minister Kažimír, treba riadne zahrkať, pretože zdá sa mi, že mnohí tam si tak v kľude driemu a dobre im je. Takže troška s nimi zatriasť, aj s tými vecami a výskumníkmi nezaškodí. A všetka česť tým šikovným, samozrejme. Veľa máme ľudí, ktorých si treba vážiť.  
Doplňujúca otázka Ďakujem pekne. Ďakujem vám za odpoveď. Ukľudnili ste ma do istej miery. Práve to mi nesedelo, že prečo, keď sa plánuje zintenzívniť aktivita APVV, prečo tam má prísť k prepúšťaniu. Súhlasím s vami úplne v otázke racionalizácie, ale tiež som sama bola na strane prijímateľa alebo teda žiadateľa o grant pri APVV a nemala som pocit, že by nejak veľmi efektívne pracovali. Skôr to veľmi dlho trvalo, to hodnotenie. A keď už teda spomínate ten Brusel, tak čo bolo zaujímavé, že rovnaký výskumný zámer, ktorý sme predkladali ako vedúca výskumného tímu do Bruselu na Horizont 2020, som dostala na to grant vo výške milión eur a to isté som predkladala do APVV a nedali mi grant, pretože to nevyhovovalo, tak som celkom nerozumela. A budem rada, keď sa teda zefektívni a zracionalizuje práca tejto agentúry. Ďakujem.  
Doplňujúca odpoveď Pán podpredseda, ďakujem pekne a bolo mi cťou odpovedať za všetkých neprítomných členov vlády Slovenskej republiky na všetky otázky.