Hodina otázok

Otázka od: Soňa Gaborčáková

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 17.5.2017 
Zadávateľ Soňa Gaborčáková 
Otázka Chcem sa opýtať, či neuvažujete špeciálne školy zaradiť pod ministerstvo školstva? 
Adresát minister vnútra SR Robert Kaliňák 
Dátum odpovede 18.5.2017 
Zodpovedal minister vnútra SR Robert Kaliňák 
Odpoveď Ďakujem za slovo. Vážená pani poslankyňa, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky neuvažuje o tomto kroku. Na zaradenie pod Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky nevidíme dôvod, pretože spätná väzba zo škôl je pozitívna. Výrazne sa zlepšila komunikácia medzi školami a Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, takisto aj prístup k problémom i k riešeniu. Vzhľadom na to, že financovanie škôl a najmä špeciálnych škôl je poddimenzované, ministerstvo vnútra v súrnych prípadoch poskytuje finančné príspevky aj z vlastného rozpočtu. Ďalej sa snaží zapájať školy do vízie na získanie finančných prostriedkov na multifunkčné ihriská, na rôzne pomôcky, ako interaktívne tabule, ako aj výzvy na zníženie energetickej náročnosti verejných budov, ktoré školy môžu získať nenávratný finančný príspevok až do výšky 2 mil. eur. Výborná je spolupráca v každej oblasti od špeciálnych materských škôl až po odborné učilištia a reedukačné centrá. Ale vzhľadom na tieto skutočnosti nie je dôvod, aby špeciálne školy prešli pod Ministerstvo školstva, vedy, výskumu Slovenskej republiky. Ďakujem, skončil som.  
Doplňujúca otázka Ďakujem za slovo. Tak pán minister mi odpovedal, že teda nie je dôvod. Ja mám pred sebou petíciu za zjednotenie financovania a riadenia verejného regionálneho školstva, ktorá bola doručená 1. júna 2016 a ktorú podpísalo 78-tisíc ľudí. A prvý bod sa viedol k tomu, aby za financovanie a riadenie všetkých škôl a špeciálnych školských zariadení sa vrátilo z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky výlučne do kompetencie ministerstva školstva. Takže odpoveď ministerstva školstva bolo, že návrh týkajúci sa tohto bodu súvisí so zmenou financovania škôl a špeciálnych školských zariadení. Ministerstvo považuje to za opodstatnené, čiže ministerstvo školstva to považuje za opodstatnené a je to v súlade s programovým vyhlásením vlády a bude o ňom rokovať s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky. Čiže sú to nejaké rozdielne odpovede, ktoré som dostala, ale, samozrejme, vy nie ste minister vnútra. Ďakujem pekne.  
Doplňujúca odpoveď Ďakujem. Ani nechcem byť.