Hodina otázok

Otázka od: Martin Fecko

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 17.5.2017 
Zadávateľ Martin Fecko 
Otázka Dôjde k spravodlivému platovému vyrovnaniu pre pracovníkov bývalej špecializovanej štátnej správy, ako ste im to sľúbili pri začiatku reformy ESO? Teraz, ak je nový zákon o štátnej správe. 
Adresát minister vnútra SR Robert Kaliňák 
Dátum odpovede 18.5.2017 
Zodpovedal minister vnútra SR Robert Kaliňák 
Odpoveď Ďakujem za slovo. Vážený pán poslanec, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky v spolupráci s ústrednými orgánmi štátnej správy, ako aj odborníkmi priebežne posudzuje a konzultuje kvantitu a kvalitu vykonávaných činností zamestnancami jednotlivých odborov okresných úradov. Od roku 2013 doteraz boli zvýšené platové tarify 54 zamestnancov okresných úradov, z ktorých pôsobnosti prešli aj zrušené špecializované štátne správy. Zmeny sa týkali najmä zamestnancov katastrálnych odborov, starostlivosti o životné prostredie, cestnej dopravy a pozemných komunikácií a pozemkových a lesných odborov. Na katastrálnych odboroch sa zvýšenie platových tried dotýkalo zamestnancov vykonávajúcich vkladové konanie a úradné overovanie. V súčasnosti z dôvodu účinnosti zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa upravuje v informačnom systéme ministerstva vnútra zaradenie štátnych zamestnancov do nových platových tried. Súčasne sa zaoberá problémom odmeňovania zamestnancov okresných úradov s cieľom úpravy platov jednotlivých zamestnancov tak, aby došlo k vyrovnaniu rozdielov v rámci jednotlivých odborov okresných úradov. Ďakujem, skončil som.  
Doplňujúca otázka Ďakujem pekne, pán zastupujúci minister. Neviem, asi ten termín nebudete. Je to od 1. 6. alebo 1. 7.? Neviete mi na tú otázku asi odpovedať. Ale každopádne ďakujem za odpoveď. Vyzerá, že asi vyrovnanie by malo prísť. A pokiaľ by som ju mohol sa aj písomne, tak budem rád. Takže ďakujem pekne.  
Doplňujúca odpoveď