Hodina otázok

Otázka od: Soňa Gaborčáková

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 17.5.2017 
Zadávateľ Soňa Gaborčáková 
Otázka Chcem sa opýtať, či sa môžu špeciálne základné školy, ktorých zriaďovateľmi sú okresné úrady, uchádzať o dotácie z Úradu vlády SR na podporu športových aktivít v roku 2017, pretože školy majú aj iných zriaďovateľov ako VÚC či obec? 
Adresát minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan 
Dátum odpovede 18.5.2017 
Zodpovedal minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan 
Odpoveď Ďakujem. Vážený pán predseda, vážené pani poslankyne, a v mene ministra školstva, vedy, výskumu a športu, ktorého tiež zastupujem, vám ďakujem za položenú otázku. Dovoľte mi prečítať odpoveď pána ministra Plavčana. Vašej otázke, či sa môžu uchádzať o dotácie z Úradu vlády Slovenskej republiky na podporu športových aktivít v roku 2017 aj špeciálne základné školy, ktorých zriaďovateľmi sú okresné úrady, pretože školy majú iných zriaďovateľov ako VÚC či obec, vám môžem poskytnúť nasledovnú informáciu. Na webovej stránke Úradu vlády Slovenskej republiky je v tomto čase zverejnená výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu za rok 2017 s termínom predkladania žiadostí do 31. mája 2017. Žiadosti o poskytnutie dotácie v rámci tejto výzvy môžu predkladať na účely 1. výstavbu multifunkčných ihrísk s umelým trávnikom a mantinelmi, 2. výstavbu detských ihrísk, 3. výmenu umelého trávnika v multifunkčnom ihrisku, nákup športovej výbavy. Oprávnení žiadatelia na predkladanie žiadostí o dotáciu podľa výzvy sú uvedení osobitne pri každom účele výzvy. Sú to najmä obce, vyšší územný celok, registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť, záujmové združenie právnických osôb, občianske združenie, nadácia, nezisková organizácia, rozpočtová alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je vyšší územný celok alebo obec, pričom takejto organizácii bude dotácia poskytnutá prostredníctvom zriaďovateľa. Bližšie informácie oprávnených žiadateľov o poskytnutie dotácie podľa jednotlivých účelov výzvy, prípadne o ďalších podmienkach poskytnutia dotácie na športové aktivity z Úradu vlády Slovenskej republiky vám môže poskytnúť kancelária splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre mládež a šport. Výzva je zverejňovaná na webovom sídle útvarov vlády Slovenskej republiky. Vážený pán predsedajúci, skončil som. Ďakujem.  
Doplňujúca otázka Ďakujem za odpoveď, ale teda pán minister mi neodpovedal, či môžu byť žiadateľmi špeciálne základné školy. A súvisí to vlastne s tou prvou položenou otázkou, že ak patria pod kompetencie ministerstva vnútra školy, to sú špeciálne základné školy, napríklad aj pri tejto výzve sa nemôžu uchádzať o výstavbu napríklad detského ihriska. Práve to je problém, prečo sú pod ministerstvom vnútra a nie pod ministerstvom školstva. Ďakujem.  
Doplňujúca odpoveď Ďakujem. To nebola otázka, ale konštatovanie.