Hodina otázok

Otázka od: Pavol Goga

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 10.5.2017 
Zadávateľ Pavol Goga 
Otázka Vážený pán predseda, mohli by ste nás informovať o výsledkoch rokovania z predstaviteľmi ZMOS-u, ktoré sa uskutočnili v posledných dňoch? 
Adresát predseda vlády SR Robert Fico 
Dátum odpovede 11.5.2017 
Zodpovedal predseda vlády SR Robert Fico 
Odpoveď Ďakujem pekne. Pán poslanec, toto naozaj považujem za podstatne vážnejšiu tému ako extrémne názory pána Dostála, pretože hovoríme o inštitúcii, ktorá dnes združuje takmer, možno viac ako 90 % všetkých primátorov a starostov. Inštitúcii, ktorá zohráva dôležitú úlohu v politike Slovenskej republiky. Chcel by som oceniť túto spoluprácu a chcem oceniť aj to, že sa pravidelne stretávame a reagujeme na potreby miest a obcí. Chcel by som vám pripomenúť, dámy a páni, že je prax zavedená, na základe ktorej v priebehu roka sa vláda hlási k niektorým záväzkom vo vzťahu k samospráve a potom si robíme bezprostredne pred snemom ZMOS-u určité vyhodnotenie, inventúru, či tieto záväzky boli alebo neboli naplnené. Teším sa, že pred dvoma dňami, a chcem poďakovať aj pani ministerke Matečnej, ktorá tu sedí, sme spoločne podpísali memorandum, ktoré hovorí o cestovnej mape pri implementácii významných operačných programov zabezpečujúcich rozvoja vidieka. Ide o Operačný program Rozvoj vidieka, ide o integrovaný operačný program. A je veľmi dobré, že dnes vedia primátori a starostovia, čo sa bude diať v najbližšom období, pokiaľ ide o čerpanie týchto finančných prostriedkov. Dokonca v tomto memorande sme spoločne konštatovali s pani ministerkou aj s predsedom ZMOS-u, že v prípade vzniku dodatočných finančných zdrojov počas implementácie integrovaného regionálneho operačného programu, programu Rozvoja vidieka a po priebežnom naplnení cieľov obidvoch programov, ktoré vláda prijala a následne po predložení Slovenskou republikou Európska komisia schválila, vytvorí podmienky pre intenzívnejšie implementácie stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou v objeme až do výšky 60 mil. eur. Jednoducho, keď budú peniaze, keď bude treba peniaze ďalšie, sme pripravení tieto peniaze nájsť. A tie možnosti sú rôzne, napríklad presunom z iných operačných programov alebo z iných zdrojov. Pokiaľ ide o stretnutie so ZMOS-om v utorok, hovorili sme aj o opatreniach, ktoré sa dotýkajú limitov vo verejnom obstarávaní. Dámy a páni, my si možno ani neuvedomujeme, aké dôležité rozhodnutie sme prijali, pokiaľ ide o limity vo verejnom obstarávaní, pretože dávame priestor na miestny rozvoj. Dávame priestor na uplatnenie sa miestnych firiem, lokálnych firiem, že je nejaký okres a keď sa tam robilo štandardné verejné obstarávanie, tak sa mohlo stať, že tam prišli firmy z úplne z iných častí Slovenska, často rôzni špekulanti a podvodníci. Preto som veľmi rád, že v tomto prípade si budú môcť podstatne operatívnejšie primátori a starostovia organizovať svoj ekonomický život vo svojom regióne. My sme tento limit v minulosti zvýšili na 5-tisíc eur a teraz sa nám podarilo zvýšiť limit na tovary na elektronickom trhovisku až na 15-tisíc eur a pri ostatných tovaroch a službách až na 50-tisíc eur. Čiže bavíme sa pomaly už v korunách ako miliónových sumách, kde bude môcť starosta a primátor podstatne jednoduchšie konať. Rovnako novelou zákona o verejnom obstarávaní pri zákone sme zvýšili limit na stavebné práce na 150-tisíc eur. Ďalej chcem vyzdvihnúť skutočnosť, že dnes sú mestá a obce vo vynikajúcej finančnej kondícii. Je to aj preto, lebo sme napravili to, čo urobila pravicová vláda, kedy ten podiel z dane z príjmu fyzických osôb bol výrazne znížený pre mestá a obce. My sme vrátili naspäť pomer 7:3. Sedemdesiat percent dostávajú obce a mestá a 30 percent dostávajú vyššie územné celky a môžem teda dnes skonštatovať aj po rozhovoroch s predstaviteľmi samosprávy, že finančná kondícia miest a obcí je naozaj veľmi dobrá, čo umožňuje našej samospráve, aby sa sústredila aj na ďalšie projekty, ktoré možno nemala možnosť financovať v minulosti. A v tomto duchu im chceme držať palce. Pracujeme aj na sociálnom zabezpečení primátorov a starostov. Vážime si prácu týchto ľudí, pretože ak niekto je dvakrát, trikrát za sebou primátorom a starostom, veľmi ťažko sa zaraďuje vo svojom prostredí do možno pracovného pomeru a hľadáme nejaké možnosti, ako to máme pri policajtoch, pri vojakoch, týchto ľudí zabezpečiť a súčasne aj aby mali aj istotu, že po skončení takejto práce bude o nich primerane postarané. Máme aj ďalšie rôzne projekty, ale ja verím, že bude príležitosť predovšetkým na sneme ZMOS-u, ktorý bude budúci týždeň v stredu, o nich bližšie hovoriť. Ešte raz ďakujem za otázku.  
Doplňujúca otázka  
Doplňujúca odpoveď