Hodina otázok

Otázka od: Soňa Gaborčáková

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 10.5.2017 
Zadávateľ Soňa Gaborčáková 
Otázka Kedy sa plánuje s komplexnou rekonštrukciou ciest I. triedy na úseku Poprad - Stará Ľubovňa? 
Adresát minister dopravy a výstavby SR Árpád Érsek 
Dátum odpovede 11.5.2017 
Zodpovedal minister dopravy a výstavby SR Árpád Érsek 
Odpoveď Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Ďakujem za otázku. Vážená pani poslankyňa, Slovenská správa ciest v súčasnosti pripravuje verejné obstarávanie na spracovateľa štúdie a realizovateľnosti ťahu ciest I. triedy 1/67, 1/66, 1/77 Rožňava – Bardejov, vrátane úseku Poprad – Stará Ľubovňa, ktorej cieľom je navrhnutie technicky, ekonomicky, enviromentálne najvýhodnejšieho riešenia trasy ciest I. triedy na úseku Rožňava – Poprad, Stará Ľubovňa – Bardejov. Zhodnotenie súčasného vzťahu, vyhodnotenie už navrhnutých trás, prípadne doplnenie variantov a ich zhodnotenie, respektíve stanovenie úsekov tejto trasy, kde postačí rekonštrukcia v súčasnej trase alebo ponechanie nulového stavu. Okrem týchto zásadných zmien na tejto trase samozrejme Slovenská správa ciest pristupuje k opravám cesty podľa potreby v závislosti od dostupnosti finančných zdrojov na opravu a údržbu. Ďalšia príprava závisí od výsledkov štúdie realizovateľnosti a dostupnosti finančných zdrojov na prípravu, realizáciu. Ďakujem pekne, skončil som.  
Doplňujúca otázka Ďakujem, pán minister, ten môj kraj je taký že nie je zaradený teda ani do dvanástich menej rozvinutých regiónov, to znamená, neprídu tam stimuly, železničné spoje nám obmedzili, lebo nie je to rentabilné, a teda cesty tej prvej triedy mnohokrát nie sú ani v rozmeroch, ktoré by mali byť. A keď ste sa možno aj bližšie informovali, tak minimálne úsek Hniezde – Stará Ľubovňa už nespĺňa podmienky zákonom stanovené a je tam dosť často veľa dopravných nehôd. Takže ja naozaj nieže žiadam, ale prosím, aby sa nezabúdalo na túto krásnu krajinu, kde by sme mohli teda naozaj rozvíjať aj kúpeľníctvo, aj máme tam Pieniny a tí naši ľudia, aby sa v štandarde z Popradu dostali do Starej Ľubovne.  
Doplňujúca odpoveď Ďakujem. To nebola otázka, ďakujem. Konštatujem, že dávame na to pozor, záleží vždy na financiách a samozrejme tá štúdia uskutočniteľnosti mala ukázať, čo je rentabilné a reálne, aby sme tam rozširovali to, čo ste vy povedala. Ale to, viete, to sú výkupy a tak ďalej, ďalšie veci, ktoré sme tu prejednávali pred asi tromi hodinami. Ďakujem veľmi pekne, skončil som.