Hodina otázok

Otázka od: Martin Fecko

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 5.4.2017 
Zadávateľ Martin Fecko 
Otázka Rieši a vie vaše ministerstvo o havarijnej situácii v Prešove na území bývalého závodu Solivar, š. p., kde sa ťažila soľanka a kde hrozí zrútenie sa 11-poschodovej bytovky? Robí sa v tejto veci niečo? 
Adresát minister životného prostredia SR László Sólymos 
Dátum odpovede 6.4.2017 
Zodpovedal minister životného prostredia SR László Sólymos 
Odpoveď Ďakujem pekne za otázku pán poslanec. Ministerstvo životného prostredia je dobre informované o situácii na území bývalého závodu Solivar, kde došlo v minulých rokoch poklesu a prepadnutiu časti územia vplyvom ťažby Soľanky. V tejto lokalite sa soľ ťažila v rokoch 1925 až 2009, v roku 2009 ťažbu na výrobu soli ukončili napriek tomu, že neboli doťažené všetky vyťažiteľné zásoby soli v dobývacom priestore Prešov 1 Solivary. Soľ sa ťažila lúhovaním soli vrtmi z povrchu, pričom v podzemí vznikali rozsiahle kaverny. Kaverny sú do výšky približne 80 - 90 % vyplnené kalmi, ktoré vznikajú počas procesu luhovia solí z nerozpustných hornín, napríklad íl, alebo piesok. A horninami opadanými zo stĺpu kaverny. Zvyšok kaverny je vyplnený s pravidla nenasýtenou soľankou, čo vedie k ďalšiemu samovoľnému luhovaniu stropu kaverny. Po ukončení ťažby klesol tlak v tých kavernách a v ich steny sa začali deformovať a stláčali sa do vnútra. Deštrukciou kaverny dochádza k následnými deformáciám zemského povrchu smerom k blízkemu sídlisku. Od roku 2010 sa v dobývacom priestore prejavujú negatívne vplyvy na životné prostredie aj v dôsledku korózie hláv desiatok vrtov, v ktorých neustále vyteká soľanka a zasoľuje okolité prostredie. Odborníci dlhodobo upozorňujú na potrebu likvidácie týchto starých banských diel. Ministerstvo životného prostredia sa s problematikou Solivaru zaoberá od júna 2016, keď primátorka mesta Prešov požiadala o pomoc pri riešené tohto problému. Vzhľadom na nepriaznivú situáciu lokality požiadal VZOP ešte v septembri 2016 Štátny geologický ústav Dionýza Štúra o zaradenie predmetnej lokality do pravidelných režimových pozorovaní, ktoré sa vykonávajú v rámci čiastkového monitorovacieho systému pod názvom geologické faktory a podsystémov vplyvy ťažby na životné prostredie. Prostredníctvom plánu hlavných úloh Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra na rok 2017 sme tejto organizácií zadali úlohu v rámci ktorej sa do konca tohto roku vykonáva v lokalite podrobné geologické zhodnotenie stavu lokality a rizík, ktoré by územie mohlo predstavovať pre zdravie ľudí a pre životné prostredie. Výsledky prieskumu a monitoringy ukážu, aké sú možnosti sanácie tohto územia. Nakoľko však nejde o klasickú alebo takzvanú environmentálnu záťaž ale o staré banské dielo, nachádzajúce sa v určenom dobývacom priestore patrí sanácia tejto lokality potom keď zistíme čo tam je vôbec do gescie ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky. Ďakujem pekne.  
Doplňujúca otázka  
Doplňujúca odpoveď