Hodina otázok

Otázka od: Igor Janckulík

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 22. 3. 2017 
Zadávateľ Igor Janckulík 
Otázka Vážený pán minister, v rokoch 2015 a 2016 vymenila Národná diaľničná spoločnosť na 167 kilometroch diaľnic a rýchlostných ciest zvodidlá. Nahradila ich novými alebo stredovými betónovými. Po rekonštrukcii ostalo približne 20-tisíc ton starých zvodidiel. Hovorkyňa Národnej diaľničnej spoločnosti v tom čase uviedla, že staré zvodidlá Národná diaľničná spoločnosť odpredáva v súťaži ako vyradený majetok za najvyššiu ponúknutú cenu. Chcem sa spýtať, či by nebolo vhodnejšie staré zvodidlá repasovať a bezodplatne ich dať Slovenskej správe ciest, ktorá by ich použila, kde majú staré, prehrdzavené alebo kde chýbajú úplne? 
Adresát minister dopravy a výstavby SR Árpád Érsek 
Dátum odpovede 23. 3. 2017 
Zodpovedal minister dopravy a výstavby SR Árpád Érsek 
Odpoveď Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážený pán poslanec, ďakujem za otázku. Zvodidlá patria medzi záchytné bezpečnostné zariadenia na pozemných komunikáciách s významným dopadom na bezpečnosť cestnej premávky, ktoré podliehajú zákonu č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a jeho vykonávacej vyhlášky č. 162/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy posudzovania parametrov. To znamená, že každý výrobok musí mať certifikát vydaný autorizovanou skúšobňou a vykonávanú pravidelnú inšpekciu jedenkrát ročne taktiež autorizovanou skúšobňou. Opätovné používanie demontovaných zvodidiel na stavbu pozemnej komunikácie je v rozpore s platnou právnou úpravou: stavebný zákon, cestný zákon, zákon o stavebných výrobkoch. Z uvedeného dôvodu Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Bratislava so súhlasom ministerstva rozhodla o ich odpredaji spoločnostiam s oprávnením na likvidáciu kovového odpadu. Ďakujem, skončil som.  
Doplňujúca otázka Ďakujem, pán minister, za odpoveď. Je to len škoda, že tieto technické normy nám neumožňujú, aby sa tieto zvodidlá ďalej mohli používať a možno do budúcna by bolo dobré sa zamyslieť nad týmtom a tieto technické normy zmeniť, lebo takto prichádzame o spústu finančných prostriedkov. Ďakujem.  
Doplňujúca odpoveď Neviem, bola to otázka, alebo?