Hodina otázok

Otázka od: Igor Janckulík

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 22. 3. 2017 
Zadávateľ Igor Janckulík 
Otázka Vážený pán minister, uvažuje sa o navýšení rozpočtu Slovenskej správy ciest na opravy ciest I. triedy, ktoré má v správe? Po uplynulej zimnej sezóne, ktorá bola mimoriadne chladná, totiž extrémne nízke teploty (hlavne v severných častiach Slovenska aj pod mínus 30° C) spôsobili vážne a výrazne poškodenie týchto ciest. Niektoré z nich už ani nemožno nazvať cestami, skôr pripomínajú odľahlé poľné cesty. Je narušená bezpečnosť vodičov pri jazde po takýchto vozovkách, nehovoriac o poškodených automobiloch. Ďalším problémom týchto ciest, s ktorým sa na mňa občania obracajú, je chýbajúce vodorovné značenie. 
Adresát minister dopravy a výstavby SR Árpád Érsek 
Dátum odpovede 23. 3. 2017 
Zodpovedal minister dopravy a výstavby SR Árpád Érsek 
Odpoveď Ďakujem pekne. Vážený pán poslanec, vážený pán splnomocnenec vlády pre výstavbu rýchlostných komunikácií, dovoľte, aby som vám odpovedal na vašu otázku. Už počas rokovaní k rozpočtu verejnej správy na rok 2017 ministerstvo dopravy a výstavy rozpracovalo navrhovaný limit výdavkov na opravu a údržbu ciest I. triedy. Aktuálny stav vozoviek je však následkom ich nedostatočnej cyklickej údržby v minulosti, nie teda záležitosť toho alebo minulého roka. Ministerstvo každoročne pri zostavovaní rozpočtu verejnej správy upozorňuje na podhodnotené financovanie opravy a údržbu ciest I. triedy a potrebu navýšenia výdavkov Slovenskej správy ciest v tejto oblasti približne o 30,6 mil. eur. Musíme však brať to úvahy vývoj verejných financií v aktuálnom období... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.) Hrnčiar, Andrej, podpredseda NR SR 47. Pán minister, ďakujem, môžte v bufete pánovi poslancovi dokončiť svoju odpoveď. Čiže čas určený na hodinu otázok uplynul. Končím tento bod programu 
Doplňujúca otázka  
Doplňujúca odpoveď