Hodina otázok

Otázka od: Elemér Jakab

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 8. 2. 2017 
Zadávateľ Elemér Jakab 
Otázka Vážený pán minister, dali ste pokyn, aby boli na železničných staniciach v zmiešaných regiónoch dvojjazyčné názvy. Aký je plán a aké práce sa momentálne vykonávajú? V ktorých staniciach sa majú dvojjazyčné tabule osadiť? 
Adresát minister dopravy SR Árpád Érsek 
Dátum odpovede 9. 2. 2017 
Zodpovedal minister dopravy SR Árpád Érsek 
Odpoveď Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia. Vážený pán poslanec, ďakujem za otázku. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky napĺna, napĺňa vládnou, vládou schválené programové vyhlásenie, ktoré sa s takýmto krokom, ktorým takýmto krokom počíta. Zmeny v označovaní sa budú týkať iba železničných staníc, nie železničných zastávok v obciach podľa nariadenia vlády č. 221/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov, v ktorých sa k národnostnej menšine hlási najmenej 20 % obyvateľov. Spolu to bude 55 železničných staníc, na ktorých je prevádzkovaná pravidelná verejná osobná doprava. Ich zoznam je prístupný na Ministerstve dopravy Slovenskej republiky v sekcii železničnej dopravy a dráh. Železnice Slovenskej republiky sa aktuálne pripravujú na realizovanie tohto kroku, pričom prebieha miestne zisťovanie, na aké konkrétne miesto fasády stanice s akým technickým spôsobom bude nápis umiestnený. Celý proces týchto zmien bude prebiehať počas roka a jeho ukončenie sa očakáva 31. decembra 2017. Ďakujem, skončil som.  
Doplňujúca otázka Nemám doplňujúcu otázku, ale chcel by som poďakovať za odpoveď pánovi ministrovi. Pán minister, veľmi pekne vám ďakujem.  
Doplňujúca odpoveď Prosím.