Hodina otázok

Otázka od: Branislav Gröhling

Stav otázky: nezodpovedaná
Dátum zadania 1. 2. 2017 
Zadávateľ Branislav Gröhling 
Otázka Vážený pán minister, výchovný poradca je podľa zákona pedagogický zamestnanec špecialista, ktorý však za výkon špecializovanej činnosti nedostáva príplatok. Triedny učiteľ alebo uvádzajúci pedagogický zamestnanec sú tiež špecialisti, ktorí ale príplatok dostávajú. Vzhľadom na dôležitú rolu výchovného poradcu vo výchovno-vzdelávacom procese, ako aj v kariérnom smerovaní žiaka, nebolo by dôležité náležite odmeniť výchovného poradcu aj príplatkom? Ak nie, nemalo by byť jasne zosúladené odmeňovanie pedagogických zamestnancov špecialistov, aby sa všetci riadili rovnakými pravidlami? 
Adresát minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan 
Dátum odpovede  
Zodpovedal  
Odpoveď  
Doplňujúca otázka  
Doplňujúca odpoveď