Hodina otázok

Otázka od: Branislav Gröhling

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 1. 2. 2017 
Zadávateľ Branislav Gröhling 
Otázka Vážený pán minister, prečo, keď sa posúval vek do dôchodku, neposúval sa aj tabuľkový plat učiteľov? Ak nastúpi učiteľ do školy vo veku 24 rokov, po 32 rokoch dosiahne jeho plať maximum a 6 rokov, kým neodíde do dôchodku sa nebude jeho plať zvyšovať. Nemyslíte si, že by sa v tomto ohľade, alebo celkovo, malo prehodnotiť odmeňovanie učiteľov? 
Adresát minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan 
Dátum odpovede 2. 2. 2017 
Zodpovedal minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan 
Odpoveď Vážený pán predsedajúci, vážený pán poslanec, ďakujem vám za položenú otázku. Zvyšovanie platovej tarify v závislosti od dĺžky započítanej praxe maximálne do 32 rokov praxe je upravené zákonom o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a vzťahuje sa na všetkých zamestnancov v Slovenskej republike, ktorí vykonávajú práce vo verejnom záujme. Po 32 rokoch praxe sa platová trieda nezvyšuje v žiadnej kategórii pedagogických zamestnancov ani v žiadnej inej kategórii zamestnancov národného hospodárstva, ktorých platy sú financované zo štátneho rozpočtu. Gestorom zákona o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme je Úrad vlády Slovenskej republiky. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky iniciatívu predĺženia rokov započítanej praxe na účely zvýšenia platovej tarify zamestnancov eviduje a tak isto aj toto je jedna otázka, ktorá sa týka činnosti uvedenej pracovnej skupiny. Doplním ešte to, čo som mal pripravené. Tak pokiaľ ide o túto otázku, tak pracovná skupina sa tým zaoberá. Takýto návrh by znamenal, že sa príslušná platová tabuľka, kde sú uvedené tarify, by sa, by sa rozšírila o niekoľko stĺpcov. A pokiaľ ide o pedagogických a odborných zamestnancov, tak by to bolo možné urobiť dokonca aj samostatne, nakoľko v prílohe 5 je samostatne takáto tabuľka pripravená, ale sú tam dva také kľúčové momenty. Prvý je nárok na štátny rozpočet... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.) Hrnčiar Andrej, podpredseda NR SR Pán minister... Plavčan, Peter, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR To znamená, že ak by sa mala prijať takáto iniciatíva, je to potrebné prerokovať aj s VÚC-ečkami a ZMOS-om a bolo by to potrebné riešiť v rámci kolektívneho vyjednávania, pri kolektívnom vyjednávaní, keď by sa posudzovali nároky na štátny rozpočet v budúcom roku, ale aj nároky nielen štátu, ale aj ostatných hlavných aktérov v spoločnosti. A druhá vec je, že treba poriadne rozdiskutovať aj to, či takzvaný vekový mechanizmus je ten správny pri tom, ako napríklad zvyšovať platy učiteľom. Či sa tam nemá zohľadniť kvalita učiteľa alebo niektoré iné kritériá, ktoré sa týkajú práce učiteľa a jeho pôsobenia v škole. Takže upozorním expertov, ktorí budú viesť okrúhle stoly počas diskusie k dokumentu, ktorý bude predložený v najbližšej dobe, aby sa orientovali aj na túto tému. Ďakujem pekne.  
Doplňujúca otázka  
Doplňujúca odpoveď