Hodina otázok

Otázka od: Branislav Gröhling

Stav otázky: nezodpovedaná
Dátum zadania 1. 2. 2017 
Zadávateľ Branislav Gröhling 
Otázka Vážený pán minister, za posledných desať rokov stúpol počet žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na štátnych ZŠ o 85 % a počet žiakov s vývinovými poruchami učenia stúpol o 77 %. Nemyslíte si, že pri neustálom náraste počtu žiakov so špeciálnymi potrebami by sa malo ministerstvo zameriavať na otázku personálneho zabezpečenia škôl? Konkrétne na zabezpečenie dostatku asistentov učiteľov, ako aj školských špeciálnych pedagógov, školských psychológov a výchovných poradcov? Aké konkrétne kroky plánuje ministerstvo na dosiahnutie kvalitného personálneho zabezpečenia škôl? 
Adresát minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan 
Dátum odpovede  
Zodpovedal  
Odpoveď  
Doplňujúca otázka  
Doplňujúca odpoveď