Hodina otázok

Otázka od: Branislav Gröhling

Stav otázky: nezodpovedaná
Dátum zadania 1. 2. 2017 
Zadávateľ Branislav Gröhling 
Otázka Vážený pán minister, podľa školského zákona má žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami právo na vytvorenie nevyhnutých podmienok na vzdelávanie. Niekedy je takou podmienkou asistent učiteľa, bez ktorého nemôže žiak dostatočne napredovať. Ministerstvo však zo zákona nie je povinné prideliť škole peniaze na mzdu asistenta. Nemyslíte si, že keďže má žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami zo zákona právo na nevyhnutné podmienky na vzdelávanie, malo by mať ministerstvo povinnosť tieto podmienky vytvoriť pridelením asistenta vtedy, keď oňho požiada škola? 
Adresát minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan 
Dátum odpovede  
Zodpovedal  
Odpoveď  
Doplňujúca otázka  
Doplňujúca odpoveď