Hodina otázok

Otázka od: Eduard Heger

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 7. 12. 2016 
Zadávateľ Eduard Heger 
Otázka Využila Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, ktorá spadá pod ministerstvo hospodárstva v období január 2011 - október 2016 služby externej osoby alebo spoločnosti poskytujúcej právne služby? Prosím, poskytnúť názov, sídlo, IČO spoločnosti, resp. osôb, ktoré poskytli právne služby, ako aj sumu (vrátane DPH), ktorá bola za právne služby fakturovaná.  
Adresát minister hospodárstva SR Peter Žiga 
Dátum odpovede 8. 12. 2016 
Zodpovedal minister hospodárstva SR Peter Žiga 
Odpoveď Ďakujem pekne. Všetkým vám prajem dobrý deň. Vážený pán poslanec, ďakujem za otázku. Úvodom mojej odpovede vás chcem informovať, že spoločnosť Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s., nie je povinnou osobou podľa zákona 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov. Ministerstvo spravodlivosti v roku 2013 oznámilo ministerstvu hospodárstva, že spoločnosť Jadrová a vyraďovacia spoločnosť nespĺňa podmienku podľa tohto zákona, keďže nebola založená povinnou osobou a teda nie je v postavení povinnej osoby podľa zákona. Napriek tomu však ako doplňujúcu informáciu uvádzam, že spoločnosť JAVYS sa v rámci svojej činnosti stretáva s komplexnými otázkami právneho charakteru, či už voči Medzinárodnému fondu na podporu odstavenia jadrovej elektrárne V1 v Bohuniciach, ktorý spravuje Európska banka pre obnovu a rozvoj voči Európskej komisii, ktorá poskytuje v rámci súčasnej finančnej stratégie na obdobie 2014 - 2020 finančné prostriedky na podporu vyraďovania jadrovej elektrárne V1 alebo pôsobí v rámci svojej podnikateľskej činnosti v rôznych krajinách Európskej únie účasťou v medzinárodných tendroch, napríklad v Českej republike, Taliansku, Nemecku, Slovinsku. Z týchto dôvodov je spoločnosť JAVYS nútená využívať aj služby externých právnych kancelárií. V rokoch 2011 až roku 2016 spolupracovala spoločnosť JAVYS podľa svojich konkrétnych potrieb so štyrmi rôznymi právnymi kanceláriami, z ktorých s dvomi právnymi kanceláriami má v súčasnosti pokračujúci platný zmluvný vzťah. Obchodné mená týchto právnych kancelárií a ďalšie vami požadované údaje bez ich predchádzajúceho súhlasu nie je možné zverejniť, keďže by došlo k porušeniu obchodného tajomstva a dôverných informácií.  
Doplňujúca otázka Ďakujem pekne teda za tieto doplňujúce informácie. Chcel by som sa teda opýtať, že akým spôsobom sa teda môžme k tým informáciám my ako poslanci dostať. Čiže to, čo hovoríte, to znamená, že vôbec sa k nim nemôžme dostať, alebo je to nejako možné, že ako by sa dalo, že keď chceme teda vidieť trošku hlbšie do toho aj z pohľadu našej funkcie, aj tým, že teda JAVYS disponuje verejnými zdrojmi, tak nás to prirodzene zaujíma. Takže keby ste mi vedeli ako pokračovanie toho. Ďakujem.  
Doplňujúca odpoveď Pán poslanec, veľmi jednoducho. My z úrovne JAVYS-u ako 100-percentnej štátnej spoločnosti požiadame dané právne kancelárie, aby súhlasili so zverejnením týchto údajov, a v prípade, že budeme úspešní, tak vám ich samozrejme dáme k dispozícii. Ja nemám dôvod nič zatajovať, nič klamať, sú to firmy, ktoré asi poskytujú právne služby tejto spoločnosti takže.