Hodina otázok

Otázka od: Elemér Jakab

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 7. 12. 2016 
Zadávateľ Elemér Jakab 
Otázka Vážený pán minister, ako sa darí cestovnému ruchu v tomto roku a čo plánujete urobiť pre jeho podporu? 
Adresát dočasne poverený minister dopravy SR Árpád Érsek 
Dátum odpovede 8. 12. 2016 
Zodpovedal dočasne poverený minister dopravy SR Árpád Érsek 
Odpoveď Ďakujem za otázku, pán poslanec. Vážený predsedajúci, podľa oficiálnych údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktoré sú aktuálne k dispozícii na obdobie prvých 10 mesiacov roku 2016, možno konštatovať, že vývoj cestovného ruchu na Slovensku v tomto roku je veľmi priaznivý. Celkový počet návštevníkov, ktorí strávili na Slovensku aspoň jednu noc, medziročne vzrástol o 18,4 percenta. Dosiahol úroveň 3,9 milióna. Dynamickejšie sa vyvíjal počet zahraničných návštevníkov, ktorý medziročne stúpol o 18,9 percenta. Cudzincov prišlo na Slovensko takmer o 1,6 milióna. Domáci návštevníci zaznamenali nárast o 18 % v porovnaní s porovnateľným obdobím z predchádzajúceho roku 2015, pričom v sledovanom období sa rozhodlo stráviť dovolenku v domovskej krajine viac ako 2,3 mil. Slovákov. Podobne pozitívne sa vyvíjala počet prenocovaní návštevníkov v slovenských ubytovacích zariadeniach, ktorí zaznamenali rovnaký medziročný prírastok na úrovni 16,6 % v prípade zahraničných a domácich návštevníkov. Hoci celkové výsledky za cestovný ruch v roku 2016 nie sú ešte k dispozícii, ale podľa údajov za mesiace január až september 2016 sa dá predpokladať, že máme za sebou úspešný rok pre cestovný rok. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky bude aj naďalej cielene podporovať prostredníctvom dotácií rozvoj destinačného manažmentu cez oblastné a krajské organizácie cestovného ruchu. Tieto vytvárajú podmienky pre spoluprácu podnikateľov v regiónoch a zároveň vytvárajú projekty, ktoré lákajú návštevníkov do danej lokality. Vytváraním zaujímavých aktivít a doplnkových programov podporujeme život v regiónoch a pritiahneme do nich návštevníkov s rôznymi preferenciami. Okrem toho, že sa bude ďalej pracovať na slovenskom systéme kvality služieb v cestovnom ruchu, o ktorý prejavili záujem všetky typy subjektov, pre ktoré je certifikácia v rámci systému určená. Ďakujem, skončil som.  
Doplňujúca otázka Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Znovu nemám otázku na pána ministra. Ale, samozrejme, mu chcem poďakovať za odpoveď, za vyčerpavajúcu. Ďakujem pekne.  
Doplňujúca odpoveď