Hodina otázok

Otázka od: Elemér Jakab

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 7. 12. 2016 
Zadávateľ Elemér Jakab 
Otázka Vážený pán minister, aký pokrok vyrokovalo Slovensko, ako predsednícka krajina Európskej únie, pri znižovaní roamingových poplatkov? 
Adresát minister dopravy SR Árpád Érsek 
Dátum odpovede 8. 12. 2016 
Zodpovedal minister dopravy SR Árpád Érsek 
Odpoveď Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci. Vážený pán poslanec, ďakujem za otázku. Pod taktovkou slovenského predsedníctva Rady Európy členské štáty dosiahli 2. decembra 2016 a prijali spoločnú dohodu o nových pravidlách týkajúcich sa veľkoobchodných roamingových trhov v Európskej únii, čím vytvárajú podmienky na zrušenie roamingových poplatkov pre spotrebiteľov od 15. júna 2017. Kompromisné riešenie je východiskom pre zahájenie rokovaní Európskym parlamentom, dohoda o ktorej bude potrebná na finálne schválenie tohto legislatívneho procesu. V návrhu nariadenia sa stanovujú limity, ktoré si mobilní operátori môžu navzájom účtovať na používanie svojich sietí na účely poskytovania roamingových služieb. Tieto stropy sa týkajú hlasových volaní, esemesky, správ a používania dát. Cieľom je stanoviť stropy na takej úrovni, ktorá prispeje k tomu, aby zrušenie roamingových poplatkov bolo udržateľné v celej Európskej únie napriek tomu, že používanie mobilných služieb, cestovné zvyklosti a cenové úrovne sa medzi jednotlivými členskými štátmi výrazne líšia. V záujme dosiahnutia tohto cieľa majú nové pravidlá zachovať motiváciu, investovať do sietí a zároveň predísť narušeniu hospodárskej súťaže na domácom trhu a aj na trhoch navštívených členských štátov. Veľkoobchodný cenový strop pre dátové služby je v rámci tohto návrhu kľúčový. Využívanie dát v mobilných zariadeniach sa v posledných rokoch exponciálne zvyšuje a podľa očakávania bude naďalej prudko rásť. Po zrušení roamingových poplatkov sa očakáva, že podobný trend bude nasledovať aj v súvislosti so spotrebou dát v zahraničí. Súčasťou dosiahnutej dohody je tiež nový mechanizmus na veľkoobchodnej úrovni na zabezpečenie udržateľnosti poplatkov za výnimočných okolností. Ak prevádzkovatelia nebudú schopní pokryť svoje náklady, môžu požiadať svoj národný regulačný orgán o povolenie zaviesť príplatok nad rámec stanovených stropov. Aj v prípade výnimočného zavedenia poplatku však celkový veľkoobchodný poplatok za dáta môže presiahnuť 0,0085 eur na megabite. Reformu je potrebné zaviesť od 15. júna 2017, aby bolo možné zrušiť roamingové poplatky, ako sa stanovuje v minuloročnom nariadení o roamingu, takzvaná, nariadenie TSM, Telecom Single Market. Na dosiahnutie tohto cieľa slovenské predsedníctvo začne ešte v tomto roku trojstranné rokovania s Európskym parlamentom a Komisiou. Inštitúcie sa musia dohodnúť na konečnom znení textu najneskoršie počas februára roku 2017, aby mohlo dôjsť k zrušeniu roamingových príplatkov k uvedenému dátumu. V každom prípade však bolo dosiahnutie dohody medzi 28 členskými štátmi, vzhľadom na spomínané rozdiely medzi jednotlivými národnými trhmi obrovským úspechom slovenského predsedníctva. Ďakujem, skončil som.  
Doplňujúca otázka Je to ťažko. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Nemám doplňujúcu otázku, len by som chcel veľmi pekne poďakovať pánovi ministrovi za odpoveď. Pán minister, veľmi pekne ďakujem.  
Doplňujúca odpoveď