Hodina otázok

Otázka od: Elemér Jakab

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 7. 12. 2016 
Zadávateľ Elemér Jakab 
Otázka Vážený pán minister, nedávno ste sa vrátili z Marakéšskej konferencie o zmene klímy, ktorá bola zároveň prvým stretnutím krajín, ktoré ratifikovali Parížsku dohodu. Mali ste možnosť s kolegami z Európskej únie diskutovať aj vyhlásenia pána Trumpa v predvolebnej kampani, v ktorej tvrdil, že klimatické zmeny nespôsobuje človek a možnosť, že by USA odstúpili od Parížskej dohody? Ak áno, aký je váš názor na tieto vyhlásenia? 
Adresát dočasne poverený minister životného prostredia SR László Sólymos 
Dátum odpovede 8. 12. 2016 
Zodpovedal dočasne poverený minister životného prostredia SR László Sólymos 
Odpoveď Ďakujem pekne. Vážený pán podpredseda, vážení členovia vlády, pani poslankyne, páni poslanci. Pán poslanec, ďakujem pekne za otázku. Pán Donald Trump, ktorý bol zvolený za 45. prezidenta USA, skutočne počas svojej predvolebnej kampane používal mnohé vyhlásenia, v ktorých sa vyjadroval aj k takej závažnej problematike, ako je zmena klímy a jej globálny dosah, ale predovšetkým zdôrazňoval svoju predstavu o dôsledkoch zmeny klímy na USA, ako aj predstavu o ich možných riešeniach. Tieto vyhlásenia nadobudli jeho zvolením ešte osobitnejší význam a teda oprávnene nemohli počas nedávnej klimatickej konferencie OSN COP22 v Marakéši zostať bez širokej diskusie a samozrejme ani bez odozvy. Počas konzultácie s kolegami a partnermi z Európskej únie sme dospeli k zhode v tom, že v súčasnosti nie je možné ani vhodné sa oficiálne vyjadrovať k prípadným konkrétnym krokom, ktoré pán prezident Trump, resp. jeho administratíva budú uskutočňovať vo svojom funkčnom období v oblasti zmeny klímy. K takejto zdržanlivosti nás na jednej strane nabáda historická skúsenosť v tom, že predvolebné vyhlásenie kandidátov na prezidenta USA sa nemusia nevyhnutne stať v plnom rozsahu súčasťou oficiálnej politiky, oficiálnej vládnej politiky Spojených štátov. Na druhej strane treba zdôrazniť, že USA sú zmluvnou stranou Parížskej dohody a podľa čl. 28 Parížskej dohody môže takáto zmluvná strana podať žiadosť o odstúpenie od tejto dohody až po troch rokoch od nadobudnutia platnosti tejto dohody. Keďže Parížska dohoda nadobudla platnosť 4. novembra 2016, najskorší možný termín, keby by USA hypoteticky mohli podať žiadosť o odstúpenie od dohody, je 4. november 2019. A následne trvá ďalší rok, kým takéto odstúpenie nadobudne platnosť. Je teda na mieste zopakovať, že z uvedených dôvodov nie je možné sa dnes oficiálne vyjadrovať k budúcemu postoju pána prezidenta Trumpa k problematike zmeny klímy. A skôr treba zdôrazňovať nevyhnutnosť aktívnej spolupráce celého svetového spoločenstva a z nášho pohľadu najmä Európskej únie a USA pri riešení problémov vyplývajúcich zo zmeny klímy. Ďakujem pekne.  
Doplňujúca otázka Pán predsedajúci, doplňujúcu otázku ani pánovi ministrovi by som nerád dal, ale chcel by som mu poďakovať za vyčerpávajúcu odpoveď. Ďakujem pekne, pán minister.  
Doplňujúca odpoveď