Hodina otázok

Otázka od: Branislav Gröhling

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 19. 10. 2016 
Zadávateľ Branislav Gröhling 
Otázka Učiteľka z Prešova sa pýta: Považujete to za dobrý nápad rozšíriť povinnú dochádzku na 12 rokov do veku 17 rokov? Učím na škole, kde sú problémové deti z rómskych osád, ktoré opakovane prepadajú. Pre mňa to znamená, že budem mať sedemnásťročných deviatakov a budem ich musieť začleniť do triedy s bežnými žiakmi. Vychádzajúc z mojej niekoľkoročnej skúsenosti učiteľky, viem, že žiakom, ktorí opakovane prepadajú, povinné vzdelávanie do 17 rokov nepomôže. Naopak, budú zdržiavať zvyšok triedy v normálnom pokroku a budú komplikovať priebeh výučby. Prečo ste vôbec navrhli povinné vzdelávanie do 17 rokov? 
Adresát minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan 
Dátum odpovede 20. 10. 2016 
Zodpovedal minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan 
Odpoveď Ďakujem pekne. Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážený pán poslanec, v mene pána ministra školstva, vedy, výskumu a športu, ktorého dnes zastupujem, by som si dovolil prečítať odpoveď pána ministra Petra Plavčana, najmä by som sa chcel opýtať, táto odpoveď sa viaže aj na vaše otázky 2, 4, 7, 9, 10, 14, 21, 26 a 28, či môžem to naraz odpovedať. Budem citovať, pretože tak som to dostal, takže začiatok... (reakcia z pléna), začiatok a koniec citátu poviem. "Otázky, ktoré kladiete, sa týkajú pripravovaného národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania. Dovoľujem si uviesť, že v súvislosti s jeho spracúvaním očakávam namiesto kladenia otázok formuláciu konkrétnych návrhov ako možno súčasný systém vzdelávania zmeniť. Konzultačný proces je od 14. októbra 2016 odštartovaný v tomto momente zatiaľ pre oblasť regionálneho školstva. Tézy týkajúce sa vysokoškolského vzdelávania budú predstavené v ďalšej fáze. Teraz je ten správny čas zapojiť sa do diskusie, predkladať kvalifikované návrhy a odporúčania. Čakáme na podnety z terénu od učiteľov, riaditeľov, rodičov, záujmových združení. Nebudem v tejto fáze tlačiť diskusiu akýmkoľvek smerom a vplývať na zbor expertov, ktorí sú za spracovanie národného programu zodpovední." Vážený pán poplast..., poslanec, ďakujem za pozornosť. Vážený pán predsedajúci, skončil som.  
Doplňujúca otázka Neviem, či doplňujúcu otázku, keďže je tu pán minister životného prostredia. Ja ďakujem za túto informáciu, ktorú ste dali, čiže môžeme rátať a môžem Trenčanom povedať, že teda tá realizácia bude až v roku 2018, ak som dobre rozumel z tejto odpovede. Ja som sa preto pýtal a chcem dať teda aj podrobnejšiu interpeláciu na to, pretože súčasťou tejto nevyhovujúcej cesty je križovatka ciest prvej, druhej a tretej triedy, čiže aj ciest, ktoré spravuje Trenčiansky samosprávny kraj a na túto križovatku už bola urobená aj projektová dokumentácia aj stavebné povolenie a bolo nám teda prisľúbené, že zo strany Slovenskej správy ciest bude toto aj nejakým spôsobom zafinancované. Ja ďakujem a ja potom položím ešte podrobnejšiu interpeláciu v bode interpelácie.  
Doplňujúca odpoveď