Hodina otázok

Otázka od: Branislav Gröhling

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 19. 10. 2016 
Zadávateľ Branislav Gröhling 
Otázka Peter z Trnavy sa pýta: Mám otázku k Národnému programu, konkrétne k sebahodnoteniu školy. Hovoríte, že sebahodnotenie školy je zohľadnené v externom hodnotení kvality - ako presne? Aké podmienky má spĺňať? Môže si jedna škola dať cieľ, že chce mať 90 % trojkárov a keď to splní, má byť spokojná? A ak má sebahodnotenie spĺňať nejaké parametre a bude to overovať nezávislý orgán externým hodnotením, už to nie je sebahodnotenie alebo áno? Čo si mám predstaviť pod sebahodnotením a ako bude fungovať? 
Adresát minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan 
Dátum odpovede 20. 10. 2016 
Zodpovedal minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan 
Odpoveď Ďakujem pekne. Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážený pán poslanec, menom pána ministra školstva, vedy, výskumu a športu, ktorého dnes zastupujem, by som si dovolil prečítať odpoveď pána ministra Petra Plavčana, najmä by som sa chcel opýtať, táto odpoveď sa viaže aj na vaše otázky 2,4, 7, 9, 10, 14, 21, 26 a 28, či môžem to naraz odpovedať? Budem citovať, pretože tak som to dostal, takže začiatok a koniec citátu poviem. Otázky, ktoré kladiete sa týkajú pripravovaného národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania. Dovoľujem si uviesť, že v súvislosti s jeho spracúvaním očakávam namiesto kladenia otázok formuláciu konkrétnych návrhov ako možno súčasný systém vzdelávania zmeniť. Konzultačný proces je od 14. októbra 2016 odštartovaný v tomto momente zatiaľ pre oblasť regionálneho školstva. Tézy týkajúce sa vysokoškolského vzdelávania budú predstavené v ďalšej fáze. Teraz je ten správny čas zapojiť sa do diskusie, predkladať kvalifikované návrhy a odporúčania. Čakáme na podnety z terénu od učiteľov, riaditeľov, rodičov, záujmových združení. Nebudem v tejto fáze tlačiť diskusiu akýmkoľvek smerom a vplývať na zbor expertov, ktorí sú za spracovanie národného programu zodpovední. Koniec citátu. Vážený pán poslanec, ďakujem za pozornosť. Vážený pán predsedajúci, skončil som.  
Doplňujúca otázka  
Doplňujúca odpoveď