Hodina otázok

Otázka od: Branislav Gröhling

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 7. 9. 2016 
Zadávateľ Branislav Gröhling 
Otázka Vážený pán minister, v súvislosti so zvyšovaním platov pedagogických zamestnancov, by som sa vás rád opýtal, či v budúcnosti plánujete aj zvyšenie platov nepedagogických zamestnancov v školách?  
Adresát minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan 
Dátum odpovede 8. 9. 2016 
Zodpovedal minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan 
Odpoveď Dámy a páni, vážený pán poslanec, ďakujem pekne za otázku. V programovom vyhlásení vlády sa hovorí o pedagogických a odborných zamestnancov v regionálnom školstve a o vysokoškolských učiteľoch. Pokiaľ viem, tak na Úrade vláde pracuje pracovná komisia zo zástupcov z jednotlivých rezortov, ktorá sa zaoberá aj platmi nepedagogických zamestnancov a nielen v rezorte školstva, ale naprieč všetkými rezortami. Takže výsledky práce tejto komisie neviem. V každom prípade mojou ambíciou je naplniť prísľuby programového vyhlásenia vlády, ktoré sú uvedené v jednotlivých programových vyhlásení vlády v časti školstva a to, navyšovanie platov v 1. 1. 2018, 19 a 20. A tak isto ako som už uviedol nedávno aj v médiách, že máme otvorené rokovanie s ministrom financií či bude možné zvyšovanie platov v týchto kategóriách aj v roku 2017. Tieto rokovania sme začali pred, na prelome júna a júla a budeme v nich pokračovať v najbližšej dobe. Ďakujem za pozornosť.  
Doplňujúca otázka Pán minister, ďakujem veľmi pekne. Vyslovme, prosím vás, že u nepedagogických pracovníkov hovoríme o kuchárke, školníkovi, vedúcej školskej jedálne, mzdovému účtovníkovi, hospodárovi. Vy sám určite viete, že keď je človek hladný tak tá kuchárka nás zachráni. Učitelia určite vedia, že keď chcú dostať tú mzdu, tak musí ten mzdový účtovník všetky veci urobiť. Títo ľudia pracujú pri duševnej práce v šestke a sedmičke platobnej triede a pre fyzické práce v jednotke, dvoje a trojke, ktorá nie je ani minimálna mzda, ona sa potom dorovnáva. Takže začínajú pri 405 eurách, alebo poprípade ďalšom navýšení. Môžete mi teraz, prosím vás, teda verejnej dať nejaký záväzok, že pri najbližšom zvyšovaní budete bojovať aj za týchto ľudí, ktorí tvoria školstva. Ale úplne mi stačí odpoveď iba áno alebo nie. Ďakujem.  
Doplňujúca odpoveď Áno, mali sme rokovania minulý týždeň so školskými odbormi a otvorili sme túto tém