Hodina otázok

Otázka od: Peter Štarchoň

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 15. 6. 2016 
Zadávateľ Peter Štarchoň 
Otázka Vážený pán predseda vlády, kedy odvoláte ministra vnútra Roberta Kaliňáka a kedy sa odsťahujete z bytu, pri ktorom je vážne podozrenie, že bol financovaný z daňových podvodov?  
Adresát predseda vlády SR Robert Fico 
Dátum odpovede 16. 6. 2016 
Zodpovedal predseda vlády SR Robert Fico 
Odpoveď Ďakujem pekne. Návrhom skupiny poslancov, prečítam teda materiál, návrhom skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na odvolanie podpredsedu vlády a ministra vnútra sa zaoberala vláda na mimoriadnom zasadnutí 6. júna. Prijala uznesenie, v ktorom vyslovila nesúhlas s týmto návrhom, a to z dôvodu, že návrh považovala za neodôvodnený a neposkytujúci žiadne dôkazy v obvineniach prednesených na adresu ministra vnútra. Prípad, za ktorý opozícia navrhla vysloviť nedôveru, navyše pochádza z času, kedy nechala bývalá vláda rozvrátenú daňovú správu s nefunkčným informačným systémom a škodami za viac ako miliardu eur. Keď sa objavili pochybnosti o prípade vratiek DPH v kauze Bašternák, celá vec sa dala prešetriť a vo veci koná špeciálna prokuratúra, polícia, ale aj finančná správa. Obvinenia, že minister vnútra zasahuje do prebiehajúceho konania, sú vykonštruované a nepravdivé. Takisto ani opozícia za ten čas žiadne dôkazy, ale ani indície v tejto súvislosti nepredložila. Čo sa týka právomocí, viackrát, doplním to aj svojimi slovami, viackrát som na tejto pôde povedal, že minister vnútra žiadne takéto právomoci nemá, nemá možnosť zasahovať do vyšetrovania, nie je orgánom činným v trestnom konaní. Trestný zákon hovorí jasnou vetou, kto a za akých okolností orgánom činným v trestnom konaní je. O návrhu na odvolanie ministra vnútra rokovala aj pred tromi dňami v pondelok 13. júna Koaličná rada, na ktorej minister vnútra predložil dokumenty, z ktorých vyplývali jednotlivé platby, ktoré opätovne neodôvodnene vzniesla opozícia ako podozrenie z prijímania úplatku a podobných záležitostí. Všetky tieto materiály preukázali, že išlo o štandardné a legálne obchodné transakcie, v rámci spoločnosti, v ktorej má minister vnútra aj svoj podiel. V tejto súvislosti vládna koalícia prijala aj spoločné stanovisko. Dovoľte, aby som aj vyjadril vážne znepokojenie nad tým, že asistent poslanca Národnej rady za SaS z pozície pracovníka Komerčnej banky úmyselne porušil bankové tajomstvo a poskytol opozícii a médiám informácie, ktoré hrubo skresľujú a sú zneužívané, najmä preto, že neposkytol tieto informácie úplné. Už keď teda sa vlúpal do tohto účtu, mal informácie zverejniť všetky, a nie iba tie, ktoré sa opozícii hodia na to, aby naďalej pokračovala v tomto hone na čarodejnice. V prípade porušenia ochrany súkromia asistentom poslanca Rajtára sa predstavitelia opozície snažia tento skutok zľahčovať tým, že vydávajú tento trestný čin za akt vlastenectva. Tieto skutočnosti sú naozaj veľmi nebezpečné, pretože sa môže stať, že keď budeme tolerovať porušenie základných práv garantovaných ústavou v mene pochybných ideí, budeme to považovať za vlastenecké, budeme konfrontovaní nielen s nárastom extrémizmu, ale so zneužívaním tejto situácie voči všetkým, ktorí sa postavia proti niektorým protidemokratickým snahám, ktoré už v poslednej dobe vídavame aj u nás v Slovenskej republike. Potom budeme prekvapení, ak niekto niekomu ublíži na zdraví len preto, že je iného názoru, vyznania alebo orientácie práve preto, že takéto činy budú takýmto spôsobom schvaľované. Ako som už povedal, tým najperfídnejším spôsobom je predovšetkým to, že ak teda už niekto chce v mene pochybných ideí porušovať základné práva garantované ústavou, je potom povinný, aby tieto informácie zverejňoval ako celok. To sa však nestalo, a preto bolo aj relatívne jednoduché všetky tieto podozrenia a obvinenia vyvrátiť. Nikto ani z opozície tieto naše argumenty alebo moje argumenty nijakým spôsobom nespochybnil, naopak, snažia sa ísť do niektorých oblastí, ktoré vyzerajú až komicky, a to je napríklad otázka vyhýbania sa zdravotnému poisteniu, ako tu spomenul pán Mihál, čím len dokázal svoju absolútne neprofesionalitu a amatérskosť, čo je veľmi dôležité práve preto z dvoch základných dôvodov... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.) Bugár, Béla, podpredseda NR SR Páni poslanci, to je úroveň, dávate si otázky pánovi ministrovi a potom nechcete, aby odpovedal. Kaliňák, Robert, podpredseda vlády a minister vnútra SR Prvý základný, prvý základný dôvod... Bugár, Béla, podpredseda NR SR Pán poslanec, nekričte, nie ste v krčme. Možnože ste takto zvyknutý, tak tu nebudete... Kaliňák, Robert, podpredseda vlády a minister vnútra SR Na rozdiel od vás, pán poslanec, ja som (potlesk)... To je hlavne preto, že zákon, o ktorom hovoríte bol prijatý dávno po tom, ako akékoľvek pôžičky vznikli. A keď sa bavíme priamo o mojej osobe, o roku 2014, som v roku 2014... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.) Bugár, Béla, podpredseda NR SR Pán poslanec Galko, nevykrikujte. Pán minister, čas určený na odpoveď uplynul. Kaliňák, Robert, podpredseda vlády a minister vnútra SR Chcel som dokončiť vetu, pán podpredseda. Bugár, Béla, podpredseda NR SR Nech sa páči, ak vám to dovolia poslanci. Kaliňák, Robert, podpredseda vlády a minister vnútra SR No nedovolili mi ju dokončiť v rámci toho časového limitu, takže ešte raz sa k tomu vrátim. Ako som povedal, v roku 2014 napríklad som zaplatil strop zdravotných odvodov, ktorý môže byť zaplatený z dividend. To znamená, bez ohľadu na dividendy sa v tom čase nedalo zaplatiť viacej ako 6 254 eur, plus 507 eur, ktoré som zaplatil zo zdravotného poistenia, z príjmu ako minister, takže dokopy viac ako 6 700 eur na zdravotnom poistení. Z toho vyplýva automaticky, že to nemohlo mať na žiadne platby zdravotného poistenia vplyv. A to už je vec, ktorú, samozrejme, pán Mihál nemohol vedieť. Ďakujem pekne (potlesk).  
Doplňujúca otázka Ďakujem, pán podpredseda. Ja začnem možno trošku netradične, lebo zvyčajne poslanec dostane otázku, že či je spokojný s odpoveďou. Ja hovorím, že nemôžem byť spokojný s takouto odpoveďou a budem reagovať protiotázkou: Pán minister, ste šťastný, ste šťastný, že tu stojíte a musíte čítať vyhlásenie za pána predsedu vlády, ste šťastný, že v podstate musíte riešiť problém, ktorý presahuje v podstate už aj hranice tejto krajiny? Nadväzujem trošku na dnešný prejav pána prezidenta, ktorý okrem iného akcentoval nárast nedôvery v tento štát. A v danom kontexte môžeme byť spokojní s takouto odpoveďou? Odpovedali ste na otázky, ktoré tu položené neboli. Boli tu dve otázky a na tie sme odpoveď nedostali. Všeobecne nezávislé vyšetrovanie je jedna vec, druhá vec je politická zodpovednosť. A v prípade politickej zodpovednosti viacerí zrelí politici, štátnici v prípade podozrení, ktoré tu sme mali možnosť vidieť smerom na západ od nás, reagovali tým spôsobom, akým reagovali. To znamená, že toto nie je otázka zameraná na nezávislé vyšetrovanie, toto je otázka, ktorá aj v zmysle dnešného prejavu pána prezidenta sa týka politickej zodpovednosti a zodpovednosti nielen voči opozičným poslancom, nielen voči mediálnej verejnosti, ale aj voči vašim koaličným partnerom a hlavne voči občanom tejto krajiny. Keď chceme byť transparentní, nebolo by možno jednoduchšie pre vás, keby ste zverejnili štruktúru vášho vlastníckeho portfólia, jeho vývoj, akcionársku štruktúru? Priznali ste sa sám, že ste úspešný investor, tak prečo nezverejníte váš návrh, návod na to, ako byť úspešný vo sfére financií a akciových trhov? Možno toto by pomohlo stransparentneniu celého prípadu a možno utíšeniu tých nálad, ktoré tu sú. Z môjho pohľadu ešte raz opakujem otázku... (Prerušenie vystúpenia časomerom 
Doplňujúca odpoveď Ďakujem pekne (potlesk). Ďakujem pekne, pán poslanec. Chcem vám povedať, že vaša otázka je presne taká, ako má vyzerať politická kultúra. Vy si niečo myslíte a položíte mi otázky, v ktorých žiadate odpovede, to je fakt a tak to má byť. Bohužiaľ, zvyšok opozície sa k vám nepridáva. Čo je dôležité povedať? Že žiadne z tých podozrení, o ktorých sa hovorilo, vlastne nie je schopná opozícia dokázať. Preto kričí, preto sa snaží, pred chvíľkou ste to tu videli v tejto sále, neustále vykrikovať, pretože nemá argumenty, nemá žiadne podklady, z ktorých by mohla vychádzať. Keď sme aj vyvrátili jedno, vymysleli si druhé, povieme ďalšie, vymyslia si niečo iné. Tu možno budem odpovedať aj presne na to, čo ste povedali, že ak pán prezident hovorí o strate dôvery v štát, je to možno práve preto, že medzi popisovanými skutočnosťami, že pracovnou metódou opozície je klamstvo a lož alebo veľmi zmenené informácie len preto, aby sa hodili do scenára, ktorý si dopredu vymysleli, tak to je práve ten problém. Hlavný problém je v tom, že na jednej strane predostrú kauzu, začnú kričať, ukradlo sa toľko, také obrovské peniaze, a keď potom prídu naozaj reálne veci, ktoré sa snažia vysvetliť aj možno ministri alebo vysokí štátni úradníci, tak sa zistí, že je úplne iný základ. Potom keď prídu orgány činné v trestnom konaní vyšetrovať, tak zistia, že sú iné prípady, že zrazu sú naozaj iné tie dôkazy a situácia. A to je práve tá vec, ktorá sa nám vždy vráti. Bez ohľadu na to, či vy raz budete vo vláde, budete konfrontovaní s takými istými útokmi od tých istých ľudí, ktorí neustále chcú pozmeniť informáciu. To, že sa vlúpal na môj účet, je naozaj trestný čin, o tom niet pochybností. O tom, že ho v tom podporoval pán poslanec, takisto nepochybujem, dobre. Ja s tým nejaký väčší problém nemám, a preto som tie informácie aj zverejnil. Čo je horšie? Že neuviedli informácie celé. Preto by museli vidieť, že voči tomuto obchodnému prípadu mám pasívne saldo, teda dal som viac, ako som dostal. A to vlastne zásadným spôsobom mení celú tú situáciu. A o tomto práve aj pán prezident hovoril, nemôžeme chcieť mať vyššiu dôveru v orgány či už činné v trestnom konaní alebo finančnú správu, keď ich nenecháme pracovať naozaj nezávisle. A to ja som naozaj zmeny v polícii urobil minimálne za tie roky. Otvorene vám môžeme povedať, že je taký paragraf na zmenu funkcionárov, § 35 ods. 2, to poznajú všetci, tak sa to volá, za osem rokov som ho nepoužil ani v polovičke razy ako za 1,5 roka predchádzajúca vláda. Čiže o akej nezávislosti tu chceme hovoriť? To je to, čo práve hovorím. Im treba dať priestor. A potom ja som prvý za to, že v prípade kauzy Bašternák, v prípade Gorily, v prípade ďalších prípadov po skončení vyšetrovania, aj keď nedopadne podľa toho, že bude niekto obvinený alebo neobvinený, musia sa zverejniť všetky veci, ktoré zistili jednotlivé orgány, a až vtedy môžeme začať verejne posudzovať jednotlivé veci. A práve oni sú tí, ktorí tieto veci majú zverejniť. Raz pred mnohými rokmi som možno urobil taktickú chybu, kedy som dostal informácie, ktoré som mal zverejniť aj som zverejnil. Nemá to byť moja úloha. Má to urobiť ten, ktorý sa v tom najlepšie vyzná. A je tomu už desať rokov. A odvtedy som to neurobil ani raz. To znamená, každý sa niekedy poučí. Ale aj v tomto prípade sú kladené na stôl informácie, ktoré sú absolútne nepravdivé, absolútne nepravdivé. A potom ďalšie informácie sú pretáčané. Ukážem účet, z ktorého odišla platba a jedna z poslankýň opozície sa opýta: „Tak zaplatili ste keš alebo v hotovosti?“ Tak ja neviem keď to odchádza z účtu, asi je to z účtu. Keď potom niekto začne riešiť otázky majetkových priznaní, treba zverejniť príjmy. Však čo iné ako majetkové priznania zverejňuje príjmy? To znamená, čo je najpodstatnejšie v tomto prípade, je, že všetky veci, každé priznanie každý rok sme všetci vysvetľovali. Ja poviem len taký ten príklad, keď hovoríte o tom, že kto aké kedy má príjmy. Len firma FoRest, o ktorej sa častokrát hovorí, zaplatila na daniach a odvodoch počas svojho fungovania do krízových rokov viac ako 4,5 mil. eur, keď sa bavíme, či DPH, či daň z príjmu. Len zisku v tých prvých rokoch medzi rokom 2002 a 2008 vyprodukovala 70 mil. eur zisku, z ktorých boli jednotlivé provízie. Ale to všetci predsa vedeli. To nikdy v mojom prípade nebolo tajné. A takisto som nikdy za osem rokov nečelil problému v tom, že sme mali nejaký korupčný škandál na ministerstve vnútra, za tých celých osem rokov nebol ani jeden. A to sme napríklad nakupovali hasičské autá, ktoré za minulej vlády sa nakupovali za 700-tisíc eur za kus, čo dnes nakupujeme za 350-tisíc. To znamená, tých 350 krát 20 keď si vyrátate, je proste odchod 7 mil. bez toho, aby niekto mrkol okom. A títo ľudia sedia dnes tu v opozície, tu v opozícii sedia. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.) Bugár, Béla, podpredseda NR SR Pán minister, už je koniec. Kaliňák, Robert, podpredseda vlády a minister vnútra SR Pardon, ďakujem pekne (potlesk).