Hodina otázok

Otázka od: Martin Fecko

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 27.4.2016 
Zadávateľ Martin Fecko 
Otázka Aká je filozofia ministerstva pri čerpaní eurofondov na realizáciu projektov pozemkových úprav do roku 2020? Prioritou je oblasť Tokaj? 
Adresát ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná 
Dátum odpovede 28.4.2016 
Zodpovedal ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná 
Odpoveď Keby som mal odpovedať za seba, tak určite by bol prioritou oblasť Tokaj, pretože osobne túto oblasť mám veľmi rád, ale použijem teda slová pani ministerky, že cieľom ministerstva je v prvom rade dokončenie projektov pozemkových úprav rozpracovaných z programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2007 až 2013. V súčasnosti prebieha verejné obstarávanie pre 132 vybraných katastrálnych území Slovenskej republiky na spracovanie a vykonanie projektov pozemkových úprav medzi ktorými sú aj územia z tokajskej oblasti. Po zakontrahovaní týchto projektov sa pravdepodobne vyčerpajú všetky v súčasnosti elokované finančné prostriedky v rámci programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 až 2020 pre túto operáciu, katastrálne územia sú vybrané na základe splnenia povinných a výberových kritérií v súlade s materiál "Návrh priorít pre programovacie obdobie PRVSR 2014 - 2020 v rámci podopatrenia pozemkovej úpravy". Medzi tieto kritériá patrí hlavne podmienka zapísaného registra obnovenej evidencie pozemkov v danom katastrálnom území do katastra nehnuteľností, súhlas obce a vlastníkov pozemkov pri výbere sa prihliada na mieru rozdrobenosti pozemkov a vlastníctva, neprístupnosť pozemkov, ekologickú stabilitu územia, pôde a špeciálnych kultúr. Na základe týchto kritérií boli do výberu zaradené aj katastrálne územia z Tokajskej oblasti s cieľom usporiadať vlastnícke vzťahy, čo je dôležité aj z hľadiska medzinárodného charakteru a zachovania vinárskych oblastí z historického významu. Takže toľko.  
Doplňujúca otázka Ďakujem. No, myslím, že som rád, keď 132 katastrálnych území, 440 to plus máme, to znamená za tie 6 roky alebo za tie 4 roky čo máme do tých 2020, myslím si, že áno, vieme ako sa robia prípravné konania v pozemkových úpravách, teda, no, vieme, ktorí v tom pracujú, tak vedia ako sa to robí, ja som rád, že hovoríte, že viac-menej nie iba Tokaj, ale ideme do rôznych území, lebo tých 82 miliónov, ktoré sú alokované na túto, malo by byť podľa mňa nejako parciálne rozdelené, aby všade, lebo všade potrebujeme robiť tie pozemkové úpravy, takže predpokladám, že ste ma asi uspokojili tým, že spracovanie katastrálnych území nebude iba niekde, ale po celom Slovensku a ja si to potom ešte pozriem, takže ďakujem pekne, myslím, že viacej nepotrebujem. Som zorientovaný, ďakujem.  
Doplňujúca odpoveď