Hodina otázok

Otázka od: Tibor Lebocký

Stav otázky: zodpovedaná
Dátum zadania 5. 2. 2014 
Zadávateľ Tibor Lebocký 
Otázka Vážený pán premiér, môžete nás prosím informovať, ktoré témy a s akými závermi boli predmetom rokovania na prvom rokovaní Rady solidarity a rozvoja v roku 2014? 
Adresát predseda vlády SR, poverený vedením Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Robert Fico 
Dátum odpovede 6. 2. 2014 
Zodpovedal predseda vlády SR, poverený vedením Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Robert Fico 
Odpoveď Ďakujem pekne, pán poslanec za otázku. Ako určite dobre viete, vláda Slovenskej republiky uprednostňuje veľmi široký sociálny dialóg pri prijímaní svojich rozhodnutí. A v tomto duchu vznikla, pracuje a bude naďalej pracovať Rada solidarity a rozvoja. Rada sa stretla prvýkrát v tomto roku minulý týždeň a zaoberala sa štyrmi okruhmi a dovoľte mi krátku informáciu o obsahu rokovania. Prvým okruhom je nezamestnanosť mladých ľudí a najmä pripravenosť vlády uviesť do praxe osobitný projekt na vytváranie pracovných miest pre mladých ľudí financovaný zo špeciálneho programu Európskej únie. Minister práce predstavil zúčastneným návrh národného plánu, ako tieto peniaze použiť, ktorý vychádza z odporúčaní Rady Európskej únie. Ide o to, a to je cieľ Európskej únie, aby mladý človek, ktorý absolvuje školu alebo stratí zamestnanie, do štyroch mesiacov dostal ponuku buď na prácu, alebo na ďalšie vzdelávanie. Toto je oficiálny cieľ Európskej únie. A tento cieľ chceme aplikovať aj na území Slovenskej republiky. Na projekt rátame s výdavkami okolo 200 miliónov eur z európskych zdrojov. Pripomínam, že Európska únia odporúča, aby tieto zdroje boli minuté v rokoch 2004 a 2005 prioritne, aby efekt tejto obrovskej sumy bol čo najviditeľnejší. Za realizáciu preberá zodpovednosť vláda, ale prizývame aj široký okruh spoločenských partnerov. Ich úlohou je uplatniť praktické skúsenosti pri rozhodovaní o konkrétnej podobe jednotlivých aktivít, prípadne v rámcoch svojho pôsobenia sa podieľať priamo na ich realizácii. Všetci zúčastnení sociálni partneri sa prihlásili k tomuto projektu. A zároveň sme sa dohodli na vytvorení spoločného koordinačného výboru, kde sa k projektom budú môcť vyjadrovať samotní sociálni partneri. Ďalšou témou, ktorou sa zasadanie zaoberalo, je aktuálny stav príprav partnerskej dohody medzi Slovenskom a Európskou úniou na budúce programovacie obdobie. Rada solidarity ocenila prínos súčasnej administratívy, pretože, a to nie je naozaj prehnané a s radosťou to konštatujem, Slovensko sa dostalo medzi tri najlepšie pripravené členské krajiny Európskej únie, pokiaľ ide o Partnerskú dohodu. Naozaj môžeme podpísať Partnerskú dohodu ako jedni z prvých v celej Európskej únii, čo znamená, že môžeme pomerne rýchlo začať aj čerpať finančné prostriedky, ktoré boli pre Slovensko určené na roky 2014 až 2020. Náročné rokovania s Európskou komisiou o našom návrhu Partnerskej dohody boli uzatvorené a bol spustený proces medzirezortného pripomienkového konania. Treťou témou bola novelizácia zákona o verejnom obstarávaní, v rámci ktorej Rada solidarity a rozvoja privítala a ocenila schválenie jeho novelizácie, ako ste to urobili pred niekoľkými dňami, novelizácie, ktorá reaguje na požiadavky praxe a výrazným spôsobom zjednodušuje život mnohým, ktorí sa na verejnom obstarávaní zúčastňujú. Verejné obstarávanie je zložitý proces. A našou snahou je nastaviť jeho právnu úpravu tak, aby bola posilnená transparentnosť, ale zároveň nemôže byť brzdou hospodárskeho rozvoja. Tu boli najmä schválené návrhy z dielne ministerstva pôdohospodárstva, pretože sú tu niektorí malí obstarávatelia, ktorí boli súčasnou formou verejného obstarávania znevýhodňovaní v porovnaní so svojimi partnermi v zahraničí. Na požiadanie zástupcov zamestnávateľov bol na rokovaní Rady solidarity zaradený aj bod, ktorý sa týka zákona o ochrane osobných údajov. Rada vlády vyzvala vládu Slovenskej republiky, aby zorganizovala stretnutie medzi Úradom na ochranu osobných údajov a predstaviteľmi Rady solidarity a rozvoja. Predovšetkým ide o zástupcov zamestnávateľov, odborov, predstaviteľov tretieho sektora s cieľom urýchlene pripraviť také zmeny, ktoré znížia administratívnu náročnosť podnikateľského prostredia, ale aj ďalšie záťaže, ktoré tento zákon prináša. V súčasnosti prebieha proces expertných rokovaní. A ak vzniknú nejaké problémy, máme záujem ich riešiť. Ja len pripomínam, že Národná rada novelizovala tento zákon preto, lebo sme potrebovali preniesť do nášho zákonodarstva príslušnú legislatívu Európskej únie. Ale rovnako platí aj náš prísľub, že pokiaľ ktorýkoľvek zákon, ktorý je prijímaný, sa ukáže ako zákon, ktorý poškodzuje alebo sťažuje podnikateľské prostredie, že sme pripravení sa k nemu vrátiť a urobiť prípadné zmeny. Na záver chcem uviesť, že rokovanie bolo vecné. Prešli sme všetky plánované body. A predpokladám, že Rada solidarity sa opäť stretne už v blízkej dobe k ďalším aktuálnym témam. A pokiaľ budete mať záujem, budem, samozrejme, vás o výsledkoch tohto rokovania informovať. Ďakujem pekne. 
Doplňujúca otázka  
Doplňujúca odpoveď