Hodina otázok

Otázka od: József Nagy

Stav otázky: nezodpovedaná
Dátum zadania 11. 9. 2013 
Zadávateľ József Nagy 
Otázka Vážený pán predseda vlády SR, v posledných dňoch boli zverejnené informácie o zámeroch vlády Slovenskej republiky monitorovať využívanie ciest II. triedy tranzitnou nákladnou dopravou nad 12 ton. V tejto súvislosti mi dovoľte položiť nasledujúcu otázku: Pokiaľ ďalším krokom bude spoplatnenie ciest II. triedy, hrozí, že štát zlegalizuje ich nevhodné využitie ťažkou nákladnou dopravou, ktorá spôsobuje obrovské škody nielen na samotných cestách ale i na nehnuteľnostiach obyvateľov, ohrozuje životy a zdravie obyvateľov a zhoršuje kvalitu ich života. Prečo nie je vhodnejšie vylúčiť celoplošne tranzit nad 12 ton alebo dať zákonnú povinnosť VÚC tento problém doriešiť ad hoc podľa miestnych poznatkov do čo najskoršieho termínu a zabezpečiť financovanie osadenia dopravných značiek? 
Adresát predseda vlády SR Robert Fico 
Dátum odpovede  
Zodpovedal  
Odpoveď  
Doplňujúca otázka  
Doplňujúca odpoveď