Hodina otázok

Otázka od: József Nagy

Stav otázky: nezodpovedaná
Dátum zadania 11. 9. 2013 
Zadávateľ József Nagy 
Otázka Vážený pán minister, v posledných dňoch boli zverejnené informácie o zámeroch vlády Slovenskej republiky monitorovať využívanie ciest II. triedy tranzitnou nákladnou dopravou nad 12 ton. V tejto súvislosti mi dovoľte položiť nasledovnú otázku. Ako to chcete zabezpečiť mýtnymi bránami, zhruba aký počet plánujete osadiť, zhruba aké náklady budú potrebné a z akých zdrojov budú financované? Ak neskôr uvažujete o zavedení mýta, aká bude návratnosť a aký podiel z peňazí dostanú VÚC ako správcovia týchto ciest? 
Adresát minister dopravy a výstavby SR Ján Počiatek 
Dátum odpovede  
Zodpovedal  
Odpoveď  
Doplňujúca otázka  
Doplňujúca odpoveď