Výsledky vyhľadávania v hlasovaniach NR SR

Číslo schôdzeDátumČísloČPTNázovHlasovanie podľa klubov
60 23.3.2022
11:31:54
168 953 Návrh vlády Slovenskej republiky na voľbu členov Rady Slovenského pozemkového fondu. Hlasovanie o návrhu uznesenia. Hlasovanie č. 168