Výsledky vyhľadávania v hlasovaniach NR SR

Číslo schôdzeDátumČísloČPTNázovHlasovanie podľa klubov
59 25.2.2022
17:35:45
6 919 Vládny návrh zákona o niektorých opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine (tlač 919) - prvé čítanie. Hlasovanie o návrhu posl. Beluského - vrátiť návrh zákona na dopracovanie. Hlasovanie č. 6
59 25.2.2022
17:36:32
7 919 Vládny návrh zákona o niektorých opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine (tlač 919) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 7
59 25.2.2022
17:38:03
8 919 Vládny návrh zákona o niektorých opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine (tlač 919) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 8
59 25.2.2022
22:56:58
9 919 Vládny návrh zákona o niektorých opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine (tlač 919) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 1, 2, 3 a 5. Hlasovanie č. 9
59 25.2.2022
22:57:45
10 919 Vládny návrh zákona o niektorých opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine (tlač 919) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - bod 4. Hlasovanie č. 10
59 25.2.2022
22:58:30
11 919 Vládny návrh zákona o niektorých opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine (tlač 919) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Susko Hlasovanie č. 11
59 25.2.2022
22:59:14
12 919 Vládny návrh zákona o niektorých opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine (tlač 919) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Dostál. Hlasovanie č. 12
59 25.2.2022
23:00:25
13 919 Vládny návrh zákona o niektorých opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine (tlač 919) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 13